Rychlokurz první pomoci pro začátečníky a mírně pokročilé

Spread the love

Transformační energie mnohdy bolí. Už vícekrát bylo napsáno, že je to nezbytné, neboť většina obyvatel této planety na nic jiného než na fyzickou bolest nereaguje. Mírná ani ostřejší slova, lehké zdravotní bloky a léky zvládnutelné choroby nepřiměly většinu z nás k zamyšlení, natož ke změně. Proto se, bohužel, přitvrzuje. Je to docela smutné, že v nemálo případech až nesnesitelné bolesti a úporné zdravotní obtíže, přimějí adepta na transformaci k tomu, aby se začal opravdu snažit o změnu. Jenže co s tím, když klasická medicína nepomůže, resp. pomůže jen na malou chvíli a vše se zase vrací s ještě větším důrazem a silou?

Je už nad slunce jasnější, že jediné, co za tohoto stavu opravdu funguje, je práce na sobě. Prvním a naprosto zásadním předpokladem pro změnu je plné přijetí faktu, že určujícím prvkem toho, jak se cítíme, zda jsme zdraví nebo nemocní a zda nás něco bolí nebo ne, není naše fyzické tělo, ale naše duše, chcete-li, stav našeho energetického systému. Dokud budeme s tímto principem vnitřně nebo dokonce i navenek bojovat, nikdy se nám neuleví, neboť podstatou současného procesu transformace je POCHOPENÍ. A s tím souvisí i přijetí.

Pokud se nám podaří přenést přes tento první a nejdůležitější bod, pak už můžeme začít pátrat ve své duši, co je příčinou našeho zdravotního bloku. Mohou to být pocity a emoce, které jsme zažili my osobně, anebo si je můžeme tzv. stáhnout do DNA od svých rodičů, prarodičů a z rodových linií a pociťovat ty pocity a emoce, které nejsou přímo „naše“. Matka třeba prožila trauma ve svých 14 ti letech. Přestože jsme ještě nebyli inkarnováni do současného fyzického těla, tento blok se zakóduje do naší DNA, aniž bychom s touto traumatizující situací přišli přímo do styku. Proto je potřeba zkoumat nejen svou duši, ale nenalezneme-li odpověď nebo nepocítíme-li po propuštění našich pocitů a emocí úlevu, musíme začít zkoumat pocity a emoce svých rodičů, případně dalších předků.

Pokud máme problémy s určitým tělesným orgánem, mějme na paměti, že jejich energetická role je ve své podstatě totožná jako úkol, který mají ve fyzické rovině. Tedy např. ledviny jsou filtrem nejen hmotných škodlivin, ale i „nečistých“energií pocházejících z negativních emocí, játra hrají důležitou roli při trávení všeho hmotného, co pozřeme do svého těla, stejně, jako nám pomáhají vstřebat všechny přijaté emoce, apod.

Následuje fáze pochopení. Je potřeba, aby nám vše vědomě tzv. „docvaklo“. Tzn. uvědomit si např., že neustálé problémy se žaludkem a střevy jsou způsobeny obrovskými strachy mých rodičů, srdeční arytmie má svůj původ v rozchodu, který jsem prožíval ve svých 25 letech, problémy v oblasti pohlavních orgánů pocházejí z psychického zranění způsobeného partnerem v mých 30 letech apod. Pokud pochopíme a vědomě propustíme pocity a emoce, které způsobily zdravotní obtíže související s tím kterým konkrétním orgánem či částí těla, a to jak z úrovně fyzického těla, tak i z úrovně duše a z úrovně DNA, na všech úrovních a v nejvyšším vědomí, blok povolí.

Jinými slovy se po nás chce pouze to, abychom si uvědomili chybné či poškozené vzorce, kterými se řídíme nebo jimiž jsme na nevědomé úrovni řízeni, a propustili je ze své energie.

Je to vlastně velice jednoduché, jen to chce trochu pokory a skutečně pravdivý pohled do hlubin svých duší…

Autor: Michael K

Zdroj: www.skyenergytv.cz Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve                                                                    všech dimenzích.