13/9/2018 ILONA PÁLUŠOVÁ – FÉWA: INFORMÁCIE + KÓD 13.9.2018

Spread the love
Dobré ráno všetkým, ktorí s dobrom prichádzajú. S čistým zámerom, ktorý sa na nič nehrá. Nemá za maskou skryté ťahy, ktoré dlho boli celkom samozrejmou súčasťou života ľudského spoločenstva. Jednej rodiny, ktorá na Zem pricestovala z rôznej vesmírnej diaľky. Zámerom každej bytosti, ktorá sa na Zemi do času gigantickej zmeny narodila je zdieľanie celkom prirodzene prejavovanej energie živého svetla…. života…. lásky. ​
Picture

Aktuálny info – kód…… tá malá gulička v objatí hviezdneho nekonečna je Zem 🙂
Z čoho logicky vyplýva, že my sme tou energiou /láskou/, ktorá sa na planetárnom povrchu narodila so zámerom jej znovu – zviditeľnenia. Zviditeľnenie znamená, že je láska nami žitá. Tvorená a neustále všetkými podporovaná, zdieľaná. Jej energetický tok. Ako tomu v realite života bolo netreba rozoberať. Každý vie najlepšie sám čo všetko s nami žitým životom súvisí. To všetko bolo /je/ prejaveniu skutočnej lásky na hony vzdialené.

Dnešný kód/ informácie/ zviditeľňuje čierne na bielom práve sa dejúce – čo sa energetického poľa Zeme týka. Línie magnetických siločiar sú bez akýchkoľvek pochybností poriadne husté. Na Zem /na všetkých a všetko kto a čo sa na planéte nachádza/ pôsobí slnečný chrám. Energia slnečného vnútorného života. A to je avizovaný /á/ VIS MAJOR. Energia kozmická, s ktorou sa fyzicky prejavená sila absolútne nemá šancu porovnávať. Tá istá sila je v nás. Vo všetkých, ktorí sa celkom jednoducho prejavujú ako nikým neovládaná, nemanipulovaná energia, ktorá má meno Láska. Skutočnosť, že disponuje všetkými farbami zvukov – ich vibráciami je vzhľadom na jej vysoko – frekvenčnosť každému normálne mysliacemu človeku so všeobecným rozhľadom jasná. Kvantum všetkého, čo je prejavením vysokej frekvencie, bolo rôznym spôsobom dlhé roky vysvetľované. Pričom zámerom tohto učiva, v ktorom sme spoločne listovali, je znovu si spomenúť aké to vtedy bolo, keď bol človek tým, kým v skutočnosti je a nie dravou, krvilačnou šelmou.

VIS MAJOR je aktivovaným pritekaním svetelných kódov z domova všetkých, ktorí sú nosičom najkrajšej, najharmonickejšej, najliečivejšej energie, ktorou je Láska. Tieto kódy lámu uhly prejaveného zla – nedobrými ľudskými vlastnosťami zdieľané. Už neplatí tvrdenie….. ja /my/ som to tak nemyslel, keď som vedomý si svojich skutkov druhému človeku /ľuďom/ ubližoval. Spôsobmi, ktoré máme všetci zažité. Ubližovanie človekom človeku je to isté ako ubližovanie rodinným členom. I s tým máme mnohí bohaté skúsenosti – i to je nami zažité /poznámka: najvyššie tresty zo strany kozmických zákonov sú za ubližovanie Láske/. Všetci sme na Zemi ľudia. A rovnako všetci sa neustále učíme. Počas učenia sa robíme chyby, pretože nikto nie je neomylný. Robiť chyby je normálnou súčasťou života. Je však veľký rozdiel medzi vedomým tvorením zla, ku ktorému nie je človek nikým nútený, čiže sa jedná o jeho rozhodnutie. Ubližovať vedomým spôsobom uvedomujúc si dôsledky takých prejavov je už ako zvykneme povedať iná káva. Na rozdiel od človeka je potenciál VIS MAJOR neomylný. Je vysoko – frekvenčným Zdrojom, ktorý jednoducho povedané do všetkých dovidí…… Ilona

*****

Energetické pole sa rozostiera a odhaľuje skutočné zámery.

*****

Uvoľnite si trapézové svaly – Vy, ktorí ste sa len fyzickou silou moci odprezentovávali. Pozornosť je nasmerovaná na muskulatúru srdca.

*****

Nebojte sa červenej. Je dôležitou farbou predstavujúcou všetky jej viditeľné i neviditeľné vibrácie. Spája nás stredom tela s vyššími energetickými centrami.

*****

ANJELSKA MODERNA presakujúca každým pórom tela – každou bunkou zdieľaná.
Ako sa anjelska moderna prejavuje : …… jednoducho. Má rozum a velikánske srdca. Frekvenčne vyššie rácio, ktoré sa neustále drží za ruku s hviezdnym EQ.


Zdroj: FB
​Otvor Oči
© 2015 – 2018  All Rights reserved
https://www.otvoroci.com/blog/category/fewa