15/9/2018 ILONA PÁLUŠOVÁ – FÉWA: INFORMÁCIE 15.9.2018

Spread the love
Poprosím vnímať následujúci text ako IMPULZ, ktorý je súčasťou uvedomenia si všetkých ľudí. To znamená, že nie je impulzom, respektive informáciou týkajúcou sa mojej osoby. V rámci tohto impulzu chcem položiť otázku všetkým ľuďom zamestnaným v oblasti, ktorá v starom svete mnohými nie je za prácu považovaná /tak zvaná svetelná, čiže starým svetom vnímaná ako jemne povedané atypická/.

Picture

Koľkí z Vašich priateľov aspoň raz vyslovili, či napísali slovíčko ďakujem. Nakoľko pracujem s impulzmi, ktoré sú záležitosťou celku – je i otázka jedným z nich a je súčasťou ľudského uvedomenia si každým človekom tej skutočnosti, že vo svete novom, ktorý nazývame novou Zemou je tento druh práce nesmierne dôležitý a je celkom prirodzeným spôsobom tvorenia, ktorý pomáha neustálemu udržiavaniu rovnováhy. Všetky bytosti týchto realít sú si vedomé, že stav rovnováhy je jedinou cestou, ktorá má vzhľadom na perspektívu pokračovanie. Že nie je len tou špirálou, ktorej cesta smeruje k zániku. Prajem Vám príjemne prežitý deň 🙂 ….. Ilona

A ešte jedna vetička, ktorej znenie je: Ten /tá…tí/ je /sú/ už za horizontom. Ako túto vetu vnímate. Ako sa pri jej vyslovení cítite. Čo ďaľšie na svojej ceste životom v zmysle tejto vety vidíte :). Vy a nikto iný.

Zdroj: FB
​Otvor Oči
© 2015 – 2018  All Rights reserved
https://www.otvoroci.com/blog/category/fewa