19/10/2018 ILONA PÁLUŠOVÁ – FÉWA: INFORMÁCIE + KÓD 19.10.2018

Spread the love
Loď s vysunutými schodíkmi nad Zemou, ktorá vyzerá ako kryštál. Žiara jej paprskov nie je záležitosťou technických zdatností dosiahnutých v oblasti vedy. Je o bytosti, ktorá sa v lodi nachádza. V lodi, ktorá je poháňaná rovnako čistým, žiarivým srdcom. Je o nesmiernej dôležitosti na Zemi narodeného svetla v tele každej bytosti, ktorá týmto svetlom tvorí….. toto svetlo zdieľa.

Picture

Ornamenty dávno zabudnutých čias vybrúsené žitím. Ornamenty planéty ako i každej bytosti, ktorá je neustále tým zdrojom živej energie s ktorou sa na Zemi narodila…. zostúpila …. prišla. S plamienkom v srdci. S ohňom lásky na Zem vyslaná. S večným plameňom seba si vedomého bytia, ktoré je od prvého nádychu v tele človeka podporované. Či slová tohto bytia počujeme, alebo nie ….. či sme, alebo nie sme ochotní mu venovať svoju pozornosť je na každom z nás.

SME BRÁNOU DO SVETLA. Táto pomyselná brána je v preklade prejavenou energiou lásky Človeka s veľkým „Č.“ Bytosti, ktorá sa symbolmi ornamentov nesených srdcom prejavuje. Celkom prirodzene, človečensky, ľudsky. Ľudskosť prejavená človekom, ktorý sa dlho nachádzal hlboko vnorený do hmoty /materiálna/ je kľúčom k vyššie spomenutej bráne. Táto brána a realita sveta, ktorá sa za jej vrátkami nachádza je vo svete v ktorom žijeme pre mnohých nepredstaviteľná – nakoľko bola vynaložená veľká snaha blokovať všetko čo s týmto svetom súvisí. Ako vyzerá, aký je, akým spôsobom funguje – čiže sa neustále prejavuje. A to každou bytosťou, ktorá v tomto svete žije.

Už som viac krát pripomenula, že vizualizácia je jedným z najväčších darov na ceste človeka. S čím súvisí sú spomienky na éru v ktorej sme kedysi žili. V čase srdcom vnímaného, prejaveného. Blokáda vizualizácie je jednou zo snáh o zatemnenie ľudskej mysle, ktorej efektom je zabudnutie na tento dôležitý čas, ktorého znovu prejavenie na úrovni nami žitého života podporujeme. Vizualizácia je schopnosťou dovidieť na spomienky, ktoré sú pre všetkých dôležité a vzájomne tieto informácie o dávno zabudnutom svete zdieľať. Nakoľko boli neustále prúdiace obrazy a slová vizualizácie zabudnutých čias rôznym spôsobom dehonestované – efektom v hrubohmotnom svete bolo i neuznanie. Výsmech, odmietanie. Neváženie si, neúcta, nepokora voči svetlu v srdci, ktoré nás životom sprevádza….. voči svetlu, ktoré všetkým pomáha. Udržiavaním ľudí zámerom temných rás v neschopnosti srdcom vidieť, počuť, cítiť. Jednoducho povedané ťažkými energiami zatemnená, presiaknutá myseľ človeka, ktorá ho ako čierny mrak visiaci nad hlavou neustále nasmerováva tam, kde to nie je dobré.

Žijeme v modernej, technicky relatívne vyspelej dobe. Podnikajú sa lety do vesmíru, vývoj v jednotlivých odvetviach vedy napreduje. Internet sa stal knihou v ktorej si všetky informácie o ktoré sa zaujímame máme možnosť vyhľadať. Čo je však efektom tejto ľahko dostupnej cesty k záplave informácií zo všetkých strán je zabudnutie na seba. Na tú vedomú bytosť, ktorá sa na Zemi narodila. So svetlom plným informácií, ktoré nie sú ako prepísaná biblia. So svetlom o skutočnej pravde. Inými slovami povedané to znamená, že odpovede na všetky otázky sú v nás. Tam, kde si zvykneme položiť dlaň a cítiť to živé….ničím nenahraditeľné teplo človeka. Tam je i brána o ktorej je hovorené. Čím vyššie vibrácie celkom prirodzene prejavenou láskou dosahujeme – tým viac vyššiefrekvenčných brán sa na našej ceste otvára. Brán, ktorými prenikáme. Tým viac sa opäť stávame bytosťou, ktorá na Zem prišla. Bytosťami pre ktoré prejavená úcta, pokora, láska nie je dávno zabudnutým pojmom.

Loď so spustenými schodíkmi na ktorú je možné len srdcom dovidieť hovorí jasnou rečou. Je o dosiahnutej blízkosti všetkého, na čo sme ako človek – ako ľudstvo zabudli. Na to najdôležitejšie, čoho sme nositeľom….. Ilona

*****

Energetické rozpínanie brán Zeme.
Informujúci kozmický kód o chvíľu odovzdám.

Zdroj: FB
​Otvor Oči
© 2015 – 2018  All Rights reserved
https://www.otvoroci.com/blog/category/fewa