2/10/2018 ILONA PÁLUŠOVÁ – FÉWA: INFORMÁCIE + KÓD 2.10.2018

Spread the love
Dobré ráno všetkým. Do aurického poľa Zeme /tým i nášho/ priteká olej aromalámp. Tak jednoducho sa to dá povedať. To znamená zmes rôznych vôní, ktoré cítime na emočnej úrovni. Počet kvapiek /množstvo/ je individuálny. Podľa potreby človeka, ktorý je vzhľadom na svoje myšlienkové pochody viac, či menej vzdialený jedinému reálne existujúcemu bodu …. miestu….. jeho hustote.
Ešte raz info – kód o ktorom je hovorené v dnešných info.
Z pohľadu kozmického je vzdialenosť medzi aktuálne nami žitým vesmírom absolútne nepredstaviteľná.
​Z pohľadu človeka je to hlboké súznenie srdca.
Akokoľvek pomenujeme vzdialenosť ľudí od bytia v prítomne /prítomný okamih/ – neustále sa jedná o STAV, v ktorom sa človek nachádza. V stave, ktorý je prítomnosťou seba nerieši čo bolo a bude. Čo neznamená, že zabudol na prežité. Spomienky z prežitého sú dôležitými skúsenosťami. Prežité nás posúva ďaľej. Z väčšieho nadhľadu je obraz prežitého jasnejší, lepšie viditeľný a objektívnejšie vnímaný. V prípade, že dovolíme sami sebe sa na základe týchto skúseností poučiť /byť múdrejšími/ znamená to pre človeka /ľudstvo/ veľké plus v posune. O mínus /negatívny dopad/ sa jedná v prípade, keď sa napriek skúsenostiam neustále rovnako prejavuje. Rovnakým spôsobom myslí, rovnaké myšlienkové vibrácie prijíma zo svojho blízkeho, alebo viac či menej vzdialeného okolia. Je to škola života na ktorú žiadne výukové centrum na planéte jednoducho nemá. Je najkvalitnejšia, najviac naučí, pričom sa učivo okamžite dostáva do krvi. Komu sa nedostane, pretože sa na skúsenosti pozerá neustále z toho uhla pod ktorým ich človek /ľudstvo/ zažívalo – prichádzajú na rad facky, pády, atď. V realite žitého života to znamená, že je človek nepoučiteľný. Je stále rovnaký – v ničom sa spôsobom vlastného prístupu nezmenil. Nakoľko všetko sa deje v malom i vo veľkom a každý jeden z nás je čiastočkou všetkých – znamená to, že akonáhle ublížime druhému človeku, ubližujeme tým sebe. Vzhľadom na rýchlosť akou zmeny prebiehajú /jednoducho sa deje/ má i dôsledok ubližovania rýchly efekt.

Do spektra udalostí bolo rozhodnuté najvyššími majstrami svetla priliať olej aromalámp /nezabúdajme, že všetkých majstrov i toho navyššieho rádu máme i v sebe…v srdci/. Týmto olejom sú vône. A vône súvisia s emóciami. S tými skutočnými, ľudskými, ktoré sú hodné človeka. Všetky zápachy sú jednoducho povedané nedobrými vlastnosťami človeka, ktorými sa voči okoliu prejavuje. V novom ľudskom svete, ktorý nazývame Novou Zemou /novým myslením…. Zmenou/ tieto zápachy nielenže nemajú čo pohľadávať. Frekvencia tejto vyššej planetárnej úrovne tam jednoducho nič zapáchajúce nepustí. Čo z toho vyplýva je holá pravda, že nikto kto sa prejavuje spôsobom nehodným Človeka sa na túto frekvenčne novú úroveň nedostane. Nová znamená očistená od zápachov. Nová znamená človečenská, ľudská. Zapáchajúca závisť, bezcitná vypočítavosť na margo druhého človeka /ľudí/ ako i všetky ďaľšie človeka nehodné vlastnosti zostávajú na tých variantách planéty od ktorých sa ZEM číslo 1 oddelila /ešte sa deje/. Myslím si, že viac povedať netreba.

Pozornosť všetkých pomáhajúcich je teraz sústredená na reakciu ľudí, ktorých sa tok vôní už začne dotýkať. Vôní svetla, ktoré podnikli nepredstaviteľne dlhú púť z Údolia vôní /poznámka : odovzdaný kód/. Údolie vôní je súčasťou preďalekého vesmíru v ktorom sa nachádza nepredstaviteľné krásno. Prenádherné bytosti – prenádherné farby svetla. Pochybovačov si dovolím upozorniť, že sa nejedná o vymyslenú rozprávku, víziu, či sny vlastnej fantázie. Tento vesmír jednoducho je a hlavou absolútne nepredstaviteľným spôsobom pomáha Zemi a všetkým …. Ilona

*****

….. Hustota do ktorej Zem zostupuje je ….. dúhou vo vlasoch. Je ….. vesmírom na dlani svetla. O tom je práve dokončovaná anjelka.

*****

STALO SA TO VČERA. TO VEĽKÉ ROZHODNUTIE ZEME – NENECHAŤ SA O ENERGIU OBERAŤ.

Zdroj: FB
​Otvor Oči
© 2015 – 2018  All Rights reserved
https://www.otvoroci.com/blog/category/fewa