20/10/2018 ILONA PÁLUŠOVÁ – FÉWA: INFORMÁCIE 20.10.2018

Spread the love
Prajem dobré ráno. Dnešný zostrih dát v zmysle príspevkov, ktorý je zostručneným súhrnom života, má pochopiteľne ďaleko k obrazu i slovu toho, čo máme v malom ako i vo veľkom zažité. Sú len jedným z čriepkov pohára, z ktorého sme pili. Ochutnávali skúsenosti. Z nášho pohľadu dobrého i zlého. Pričom bolo jedno i druhé nasiaknuté bohatou škálou emócií. Tieto emócie nami všetkými prechádzali a zanechávajúc v ľuďoch väčšie, či menšie stopy – putovali ďaľej Zemou až sa dostali k planetárnemu jadru. Jadro sa postupne plnilo ako pohár, ktorý má z pohľadu hmotného viditeľné dno, pričom z pohľadu vyšších frekvencií je bezodný. ​
Je ako fyzicky neviditeľný kanál, ktorý Zem spája s vesmírmi. S inými planétami, hviezdami, galaxiami. S realitami svetov, ktoré sú nášmu kozmickému srdcu menej, či viac blízke v súvislosti so zažitým. Spojnice /cesty, diaľnice/ medzi Zemou a svetmi, ktoré boli väčšinou ľudí zabudnuté sa dosiahnutím spomenutého dna jadra rozžiarujú, predlžujú, rozvetvujú – tavením planetárneho jadra – pohára nasiaknutého po okraj emóciami. Tieto emócie /ich množstvo …. hustota/ dosiahli vrchol, ktorý je možné prirovnať k vrcholu najvyššej hory sveta. Viac ich Zem nepojme – nie je schopná obsiahnuť. Túto emočnú nakumulovanosť môžeme prirovnať k balónu naplnenému vzduchom na prasknutie. Kto je so Zemou bytostne spojený… kto ju srdcom vníma, počuje, cíti môže mať znásobenú potrebu odísť preč. Nechať všetko tak ako to je a zmiznúť ako Mayovia. Vzhľadom na zažívané sa pochopiteľne niet čomu čudovať.

Tento pocit sa v poslednej dobe objavoval u čoraz väčšieho počtu ľudí, ktorí sa pridávali k meniacim sa uhlom pohľadu na hodnoty. Pričom sa tie umelé hodnoty z ich myslenia vytrácali a na ich miesto sa dostávali tie skutočné. I to je o dôležitom kóde 369, s ktorým sa počas energetického posunu diali veci nižšie frekvenčnou hlavou nepochopiteľné. Vysvetlenie, ktoré je logika týchto hláv fungujúcich len tzv. 3 – déčkovo schopná pochopiť je zmršťovanie sa….. zmenšovanie….. zošvrkávanie mozgu, ktorý svojím typickým spôsobom fungoval /deje sa celoplošne/. Je jednoduché si túto skúsenosť predstaviť na obrázku, na ktorom sa z veľkého mozgu zmenšovaním stáva malý mozoček :). Ten priestor, ktorý po zmenšujúcom sa mozgu v hlave zostáva, môže byť pociťovaný ako prázdno – ta. Ako prázdnota sa nám tento priestor javí, nakoľko neobsahuje emócie, ktoré sme bežne používali. Respektive sa jedná o spôsob, akým sme ich používali. Ako sme sa nechávali emóciami strhnúť, unášať. V tom dobrom i zlom zmysle. Tento spôsob emočných prejavov jednoducho vyfučal z hlavy /ešte sa deje/ zmršťovaním starého mozgu človeka. Na objeme narastajúci prázdny priestor sa priebežne plní niečím celkom novým. Iným. Srdcu blízkym duševným vedením. Áno – i o tom sú kozmické cesty, diaľnice, rozvecujúce sa kozmické, hviezdne kanály /portály/. O komunikácii na tému „Duša“ ……. o rozhovoroch duše s dušou….. duší s dušami. Týmto spôsobom, ktorý je pre mnohých náročné si predstaviť a prijať ako reálne sa dejúci fakt sa redukuje emočný tlak. Nakoľko my sme tými anténami, bleskozvodmi, piliermi, ktorých prítomnosťou sa zmeny dejú /energie sú vstrebávané/ – naším prostredníctvom sa redukuje emočný tlak Zeme, ktorý sa na jej konkrétnych miestach vstrebáva /mizne …. klesá jej tlak/.

TOTO DIANIE /UDALOSŤ/ JE PRE ZEM A JEJ OBYVATEĽOV ZÁSADNÉ. Iná varianta je v zmysle zachovania života neprípustná. I bez vysvetľovania je zrejme každému jasné, že by Zem roztrhalo na kusy.

Redukcia tlaku pokračuje. Pocit bezemočného prázdna môže byť ešte prítomný. Pocit, že necítime radosť, ani hnev. Spolu s možnou obavou, že sa z nás stali bezcitní /nič a nikoho necítiaci/ ľudia – bez chuti i schopnosti sa nacítiť…. precítiť….. cítiť. Je to stav premeny, ktorý je pre dobro všetkých potrebný. Stav v dôsledku ktorého sa stávame iní. Dá sa povedať, že tento stav, ktorý je narodením sa na inej úrovni, môže pripomínať reakcie hlavnej predstaviteľky filmu „Lucy“. Lenže pravda je taká, že sa už čoraz viac nachádzame za týmito prejavmi. Ďaľej v budúcnosti ….. Ilona

Zdroj: FB
​Otvor Oči
© 2015 – 2018  All Rights reserved
https://www.otvoroci.com/blog/category/fewa