28/9/2018 ILONA PÁLUŠOVÁ – FÉWA: INFORMÁCIE 28.9.2018

Spread the love
Čo je dôležité: negovať starým spôsobom prejavené myslenie…. myšlienky….. emócie podporujúce negativitu – optimistickým uhlom pohľadu. Prejavený optimizmus /pozitivita/ bol neustále rôznymi spôsobmi prostredníctvom ľudí /manipulovaných myšlienok – mysle/ potláčaný, zadupávaný. Človek sa tak stával ľahkým sústom. Jednoducho povedané to znamená na negatívne prejavy /myšlienky, emócie, hnev, zlosť, atď. nereagovať. Čiže nedovoliť druhému človeku ….. ľuďom týmito prejavmi do nás vstúpiť…… zahltiť nás.
Picture

Jednoducho len tak 🙂 ……. pretože podporuje pohľad očami srdca na druhých ľudí ako i na seba :). Tým našu skutočnosť. Na energiu tejto sily žiadny nižší zámer nemá 🙂. Je nabitá optimistickými uhlami pohľadu, ktoré boli neustále všetkými možnými spôsobmi zadupávané. Táto mimoriadka je pomocnou rukou z vyspelých sfér svetla srdca.
Picture

Pomocná ruka dejúcemu sa. Slnečný obraz podporujúci zo srdca zdieľané, očami srdca videné, podstatou ľudského bytia cítené.
*****

​Čo sa môže /nemusí :)/ diať: V dôsledku neutúchajúceho snaženia sa sú v stave spánku do snov vkladané zastrašujúce vízie, ktoré sa výrazne môžu dotýkať napadnutia ľudstva negatívnymi rasami, ktorých pôsobenie je agresívne. Tieto zastrašujúce deje sa snažia udržať frekvenčne nižšie myšlienky a emócie, ktoré súvisia s dávno zažitými príbehmi. Tieto snahy sa môžu prejaviť i inými negatívnymi situáciami.

Týmto snažením sa sú podporované strachy, obavy z toho čo sa bude diať. V podstate negatívne sily hľadajú skuliny, ktorými sa môžu dostať do mozgu takmer zatvorenými „dvierkami“ 3D matrixu. V prípade takého druhu sna je dôležité mu nevenovať pozornosť čo sa myšlienok, emócií, pocitov týka. Jednoducho povedané sa po prebudení od sna vypnúť.

*****

Informácia týkajúca sa včera zdieľaných kódov: Vyžarovanie vrúcnosti najjemnejšieho zrna je energetickým rozpínaním svetla srdca smerom zvnútra – jeho najvyššieho kalibru. Predstavte si svoje srdce /tým i seba :)/ ako Slnko, z ktorého tečú do okolia prúdy svetla, ktoré obsahujú informácie. Toto vyžarovanie ľudskej podstaty z Jednoty všetkých jednoducho pôsobí. Podporuje prejavenie skutočnosti človeka /vrúcnosti nejjemnejšieho zrna/ spôsobom, ktorý je viac – menej slovami nevyjadriteľný. Je cítený. Pri kontaktoch s okolím /s druhým človekom… ľuďmi/ toto vyžarovanie pôsobí mimo priestor a čas.

​Pôsobenie vyžarovania sa deje reflexne. To znamená, že vnútro /respektive srdce/ druhého človeka…. ľudí na vyžarované svetlo reaguje a vysiela spätne informáciu k srdcu, z ktorého svetlo prúdi. Tým sa nefyzickým spôsobom za plnej podpory vyspelých svetov svetla /hviezdne systémy/ srdcia ľudí presvetľujú, rozžiarujú a vzájomne spájajú /zjednocujú/.


Zdroj: FB
​Otvor Oči
© 2015 – 2018  All Rights reserved
https://www.otvoroci.com/blog/category/fewa