8/8/2018 ILONA PÁLUŠOVÁ – FÉWA: INFO

Spread the love
Vône Lásky, ktoré majú nepozemské „chemické“ zloženie.

 

Informačný impulz svetelného kódu :
1. Svetlo centrálnych hviezd
2. Veľký slnečný okruh
3. Veľký slnečný pletenec /hviezdne srdce/
4. Vône svetlaMôžete zaregistrovať, že sa Vám pri nádychu iným spôsobom ako tomu bolo /je/ doteraz dvíha hrudník /pri nádychu pracuje… rozpína sa/. Ako keby bol nefyzickým kvetom /hrudník si predstavte ako kalich/, ktorého tyčinky voňajú hviezdnym svetlom /tyčinky kvetu hviezdneho srdca/. Môžete pri nádychu vnímať zvláštny „tlak“ z bokov hrudníka, ktorý rozkvitaniu stredu kvetu pomáha. Je to božským dychom podporovaná vibrácia vôní.​*****Dotýkame sa hviezd vlasmi. Jemnými vláknami pre ktoré slovo čas nič neznamená. Vlasy sú antény …… spojnice s kozmickým bytím.*****

…….. Duchovné prívalové vlny………

*****

…… Výrazne sa môže v rámci aktuálnej rodiny, v ktorej žijeme, ktorej sme súčasťou, prejaviť smútok za rodinou, v ktorej je každý jej príslušník šťastný. Cítený smútok je individuálne – rôzne intenzívne boľavý. A to predovšetkým v prípade, že sa jedná o problémy vo vzťahoch v rodine:
– nesúdržnosť, nesúrodosť, nevzájomnosť, nekompletnosť jej členov /smrť jedného z partnerov…. rozchod partnerov, nachádzanie sa na iných vibračných vlnách…../.

​Preciťovanie tohto stavu sa týka v rovnakej miere dospelých ako i detí. To znamená všetkých rodinných príslušníkov. Je pre všetkých dobré byť o tomto dianí informovanými. Ľahšie sa podarí pozerať sa na takéto prejavy z väčšieho nadhľadu. Jednoducho si vďaka informovanosti uvedomovať, prečo sa to deje nám a nášmu okoliu a podľa toho k týmto stavom pristupovať. Vyplavujú sa pozostatky príčin a následkov v súvislosti s disharmóniou rodiny.

*****

….. Nielen prácou je človek živý. To je v rámci nami zažívaného skutočnosť, na ktorú sme takmer zabudli. Čím viac sa práca dotýka slova „musím“ – tým menej radosti cítime. Tým hlbšie sme do „musím“ a všetkého, čo s tým súvisí, ponorení. Zahltení nechceným, vnútorne odmietaným. Efektom tohto druhu práce, spôsobu tvorenia je negatívne pôsobenie na človeka. Neradostno sa prejavuje v správaní, konaní, v celkovom zdravotnom stave, ako i v produktoch práce, ktoré sú jednoducho povedané ako bez života.

Tento problém, ktorý sme bez slov prijímali ako osud…. ortieľ…. ako niečo čo musíme bez mihnutia oka absolvovať je nielen spôsobom ovládania väčšiny menšinou. Je i blokovaním životne dôležitého toku energie, ktorý je /má byť/ prostredníctvom živých organizmov podporovaný. Čo je i záležitosťou neustále ud

ržiavanej rovnováhy. Blokovanie chceného, vnútorne neodmietaného, jednoducho srdcom tvoreného je súčasťou plánu, ktorého zámerom je neláska. Vibračný stupeň, ktorý dosahujeme začína patriť /posunom sa deje/ do kategórie božských vibrácií /kvantum božského vyžarovania…. vlnenia…. tvorenia/.

​To znamená, že sa nachádzame prebiehajúcim posunom v tých vibráciach vlnenia, ktoré opak toho čo sme čoraz viac zažívali podporujú.

Zdroj: FB
​Otvor Oči
© 2015 – 2018  All Rights reserved
https://www.otvoroci.com/blog/category/fewa

OTVOR OČI- OPEN YOUR EYES