Autoterapie nové doby- energie kamenů

Spread the love

Již bylo avizováno, že se na planetě ukotvují zcela nové energie. Dnešní den (16.12.2018) vstoupily tyto energie do hmoty a je možné s nimi pracovat. Právě proto, že nastala nová doba i ve způsobech léčení energií a jediné, co je dovoleno, jsou tzv. autoterapie, přišla dnes informace o zcela novém druhu terapie.

 

Nazvala jsem ji „Transformační autoterapie krystaly“.

Terapie se provádí takto: Čistý nebroušený křišťál ve formě drúzy se položí na oblast kořenové čakry ( buď odspodu v oblasti rozkroku, či zezadu na kostrč nebo kříž) a druhý křišťál se umístí buď na temeno hlavy anebo za krk (jsou to dva zcela odlišné způsoby léčení).

  1. Pokud je  druhý z křišťálů umístěn na krční páteři v oblasti mezi lopatkami a krkem, tam, kde cítíte největší bolest či tlak, je rozpouštěna energie strachů a obav a dochází k léčení prvních pěti čaker (1.-5.)
  2. Pokud je  druhý z křišťálů umístěn na temeno hlavy, dochází ke komplexnímu léčení energií v celém těle, k rozpouštění bloků, uvolňování tlaků a k uvolňování lásky v nejvyšším vědomí do celého energetického systému.
  3. Použijeme-li  navíc k oběma  shora uvedeným způsobům i křišťálovou spirálu DNA, dochází k léčení energií v duchovním DNA a tělo vibruje v nejvyšších vibracích lásky. Energie kamenů je tímto znásobena až 10× a dochází k obrovské transformaci starých energií za nové.
  4. Použijeme-li navíc k oběma  shora uvedeným způsobům i křišťálové srdce s energií dvojplamenů, dochází k léčení energií nejvíce v oblasti vztahů, srdce a srdeční čakry, k vyladění energií mezi dvojplameny (a to jak spojenými, tak prozatím oddělenými) a prochází energie, která léčí komplexně oblast vztahů a energetický systém navázaný na tuto oblast.
  5. Pokud je druhý z kamenů ametyst, který se umístí na temeno hlavy, pak prochází velmi silná transformační energie celým Vaším energetickým systémem. Opět platí bod 3 a 4. Tedy, použijeme-li spirálu DNA, transformujeme duchovní DNA, použijeme-li křišťálové srdce, transformujeme oblast srdeční čakry a vztahů.

Vysvětlení: Tato zcela unikátní autoterapie přišla skrze čisté napojení dne 16.12.2018. Je to zcela nový způsob transformace na této planetě bez zásahu zvenčí. Dostala jsem povolení krystaly nabíjet o čistou energii lásky v nejvyšším vědomí a vkládat do nich informace o tom, jakým způsobem má léčení probíhat. Vše se děje samo, jakmile se kamene dotknu. V srdci je uložena informace o transformaci v oblasti vztahů a přidaná energie dvojplamenů. Ve spirále DNA je uložena informace o transformaci právě duchovní DNA a její léčení. Energie křišťálů a ametystů je zesílena láskou v nejvyšším vědomí, resp. božskou energií v buňce světla, která je umístěna do srdce samotného krystalu. Vše se děje samo bez mého zásahu. Já na tento způsob pouze nahlížím a nijak jej neovlivňuji. Spojíte- li tuto autoterapii s pochopením v dané oblasti, pak se bloky rozpouští okamžitě a již nedochází k recidivě. Je to nejúčinnější transformační terapie na planetě. Vzhledem k tomu, že si ji provádíte vy sami, je to také nejbezpečnější způsob vyladění energií. Ani do kamenů nevstupuje moje energie, nýbrž energie Boha, která skrze mne pouze protéká. Požádáte-li Nejvyšší vědomí- Boha, aby skrze kameny vyladil energie podle Vaší božské předlohy, dojde k vyladění energií na všech úrovních.

 

 TINA ENERGY ® AUTOTERAPIE

ZCELA NOVÉ AUTOTERAPIE  WWW.TINAENERGY.CZ

TŘI DRUHY ZCELA REVOLUČNÍCH TRANSFORMAČNÍCH AUTOTERAPIÍ

1)

2)

3)