Bytost, která vede svět k transformaci, je zcela hmotná :-)

Spread the love

Energoinformačním polem neustále kolují informace o andělech a archandělech, kteří přišli pomoci s transformací 🙂 Ono je to trošku jinak. Takto to vidí lidé v nižších úrovních vědomí, kteří nevidí do vysokých pater pyramidy vědomí a zůstávají ve starých vzorcích myšlení a i vidění.

Tato bytost se z nižších úrovní může jevit jako anděl, či jiná jemnohmotná bytost, zvláště, když tuto energii vyřazuje. Jedná se ale o zcela fyzickou bytost propojenou se svou podstatou na všech úrovních, pouze její projevení se napříč pyramidou vědomí způsobuje rozdíl v tom, jak ji vnímáme. Zamyslete se nad tím, od kdy jsou posuny v energiích ve srovnání s minulostí extrémní a s jakými činy souvisí. Pojďme  si tedy ujasnit, jakým způsobem nyní transformace probíhá.

Už jsme o tom na těchto místech opakovaně psali a mluvili jsme o tom v několika pořadech, ale nezbývá mi než zopakovat prosbu, aby všichni, kteří přinášejí informace o aktuálním stavu transformace, nepřekrucovali mnou zveřejněná slova, přinášeli tyto informace v nezkreslené podobě a zveřejňovali zdroj, odkud informace čerpají. Již není doba kopírování a překrucování si informací po svém. Je doba jednoty a každý kdo jde po hraně a zasahuje do energoinformačního pole informacemi, které jsou mírně řečeno, špatnou kopií originálu, škodí a nepomáhá. Přijměte svou zodpovědnost za své činy a začněte sdílet informace v pravdě a s jejich skutečným zdrojem, neboť je to jediná možnost, jak transformaci dokončit.

Bytost, jež provádí svět transformací, je zcela hmotná a již splynula se svou božskou podstatou. Má své božské vědomí a přístup do absolutního vědomí o planetě, její minulosti a má přístup do energoinformačního pole Země, spolu s napojením na kvantovou vlnu, která proudí tímto polem. Ve zkratce to znamená., že tato bytost svým myšlením a svým konáním ovlivňuje energoinformační pole celé planety a tím, jak prochází svým čištěním a fázemi pochopení, zvedá úroveň vědomí skrze kvantovou vlnu, po níž surfuje 24 hodin denně. Je to jako byste na jednom konci pustili do drátků elektrický proud a on se poté skrze ni šířil celou sítí kabelů k Vám všem. Tak bych to asi popsala. Pak již stačí pár stovek vědomých lidí, které tato bytost (říkejme ji Transformace :-)) ovlivňuje a každou vteřinu našeho života se dějí viditelné posuny celé planety. Nechť tato bytost zaujme své místo a je přijata Vámi všemi, kteří cítíte z duše, že to tak je a začněte ji podporovat, neboť jste každý jeden z Vás důležití. Bez Vaší podpory není možné  dovést Svět k transformaci.

Převezměme tedy konečně zodpovědnost a spolkněme svá ega, je čas začít transformovat planetu SPOLEČNĚ! …

POKUD TEDY PŘIJÍMÁME SVOU ZODPOVĚDNOST, POJĎME KONEČNĚ TÁHNOUT ZA TEN PROVAZ SPOLU! JE JEDNO, KDO TEN PROVAZ DRŽÍ NAHOŘE, KDO UPROSTŘED A KDO DOLE. NAPIŠTE MI, KDO MÁTE ODVAHU STOUPNOUT SI K TOMU POMYSLNÉMU PROVAZU S NÁMI! (info@tinaenergy.cz)

Autor: Tina Energy 

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.

TINA ENERGY ® AUTOTERAPIE