Význam čísel- Tina Energy- Čísla jako průvodci transformací čísla 0,1,2

Spread the love
Tina Energy® www.tinaenergy.cz. Tento příspěvek lze kopírovat a šířit pouze s výslovným souhlasem autora. Lze ho sdílet na sociálních sítích pouze v originálním znění včetně uvedení zdroje.

Pro nastávající transformační čas, jako pomůcka pro všechny, kteří potřebují Božské vedení přichází skrze channeling nástroj, který vám pomůže se zorientovat v aktuálních energiích a povede vás vaší transformací a tématy k aktuálnímu zpracovávání bloků a energií k dalšímu posunu vaší duše.

Budete-li řešit jakékoliv téma, čísla vám mohou napovědět, jakým směrem se má vaše transformace ubírat. Tento článek si nespojujte s klasickou numerologií. Nehledejte tedy význam čísel ve vašich životních číslech ani datech narození.

Jedná se průvodce v čase TADY A TEĎ, tzn. pomůže vám např. tehdy, když uvidíte aktuální čas na hodinách, předjede vás třeba auto s těmito čísly na RZ apod. Nevíte-li si rady tady a teď, podívejte se kolem sebe. Vždy se objeví čísla, která vás povedou a napoví, neboť Bůh je ve hmotě a skrze tato čísla promlouvá právě k vám v přítomném okamžiku. Doporučuji se „zpřítomnit“ a požádat o vedení. Pak přijde odpověď, o kterou jste požádali, ať už skrze čísla, pocity, jasnoslyšení apod. Věřte si! Láska vás vede.

Význam čísel:

Pozn: Pozice čísel v dvojkombinacích není důležitá a vždy vyjadřuje smysl níže popsaný. U trojkombinací je již pořadí čísel důležité!

Nula „0“ a její význam:

Nula vždy upozorňuje na nějaký cyklus. Je to průvodce zpracováváním. Pokud se právě teď v této chvíli nalézáte v uzavřeném kruhu, tzv. „cyklíte“, a nemůžete z něho ven, pak vás toto číslo, společně s ostatními čísly, pomáhá vyvést na světlo. „0“ vždy ukazuje, kde máte hledat příčinu vaší stagnace. Nula je symbolem vystoupení z ne- vědomí do vědomí. Je to čisté Boží vědomí, které Vás provází transformací. Může znamenat nutnost najít nulový bod, vystředit se do přítomného okamžiku a začít jej prožívat tady a teď. (Je to aplikované BOŽSKÉ VĚDOMÍ, jeho přijetí, propojení se a odevzdání se Božímu vedení na všech úrovních).

Číslo 1 v kombinaci s nulou:

Cyklíte v myšlenkách, hlavou nepřijímáte zcela nové principy, cyklíte ve starých vzorcích a nedokážete pochopit, kde je chyba. Je to proto, že příliš přemýšlíte a nesnažíte se nacítit všechny vaše myšlenky srdcem. Je potřeba si uvědomit, že v tomto případě hlava nepomůže, neboť je symbolem ega a jediné, co vás může vyvést na světlo, je otevřené srdce a pohled do vaší duše. Je potřeba se podívat na všechny situace zevnitř, nikoliv zvenčí.

Dvojky v kombinaci s nulou:

Ukazují a vedou nás po zcela nové cestě zpracování si vztahů a nastavení si zcela nových vzorců ve vztazích obecně a ve vztazích mezi rodiči a dětmi zvlášť. Jsou symbolem stagnace ve vztazíchobecně a ve vztazích k dětem. Přidáte-li ještě číslo 1, pak kombinace těchto čísel vyjadřuje nutnost zpracovat a přijmout naše děti v úplně jiné úrovni vědomí. Na úrovni otevřeného srdce, pochopení, svobody a vzájemného respektu. (Přijde doba, kdy bude potřeba přenastavit kompletně celý systém výchovy, vzdělání apod. jakmile bude toto téma aktuální, přineseme vám návody na zcela nové propojení mezi rodiči a dětmi. Toto téma je ke zpracování očekáváno koncem roku 2019.) Chodí mi informace, že se nyní budou bořit staré mýty ve všech oblastech myšlení a prožívání v přítomném okamžiku a my vás všemi těmito změnami budeme s láskou provázet.

Pořadí v trojkombinaci

Pozice vlevo znamená minulost, pozice uprostřed přítomnost, pozice vpravo vystřeďuje do přítomného okamžiku a ukazuje na to, co v tuto chvíli je potřeba změnit a co ovlivňuje vaši budoucnost.

Např. kombinace 2-1-0. Takto znázorněná čísla znamenají, že v minulosti máte spoustu nezpracovaného ve vztazích a jejich vzorcích chování. Jednička symbolizuje vědomí, myšlení a nové začátky. Nula je symbolem Božího vedení a upozorňuje na stagnaci v přítomném okamžiku. Tedy v nulovém bodě. Dále vás vyzývá k okamžitému vystoupení z kruhu a zpracování všech těchto témat na úrovni vědomí. (viz význam čísla 1).

 

Vidíte-li dvě, případně tři nuly

Pak vás Bůh upozorňuje, že máte těmto novým informacím naslouchat. Je to upozornění, že máte přestat přemýšlet nad těmito tématy, navnímávat si je srdcem a s láskou přijímat všechna poselství, která skrze Skyenergy přicházejí.

(Náš web vznikl před rokem a já netušila, proč se slova Sky- nebe a Energy- síla, mají propojit. Teď, když přichází skutečná transformace, teprve chápu význam těchto slov a jejich spojení na úrovni absolutna- vidím „ležatou osmičku“, nebo-li symbol transformace.)

Jednička „1“ a její význam:

V čase tady a teď upozorňuje na nezpracované vzorce chování, ať už po rodičích, či z předchozích vztahů. Vidíte-li číslo 1, zaměřte se na svou mysl, neboť je potřeba změnit způsob myšlení a nechat se vést svou myslí až na samý počátek zrození vaší duše v propojení s vaším srdcem. Návod: Tady a teď žádám o provedení transformací myšlenek, napříč časem a prostorem, s láskou v srdci, pokorou a vírou, veď mě ke zpracování a pochopení doby minulé. Děkuji.

Pozn: doporučuji zpracovávat doma, v klidu, za pomoci vyladění energií v přítomném okamžiku.

Dvojka „2“  a její význam:

Tady a teď Vám dvojka ukazuje bloky ve vztazích, resp. je to číslo vztahů. Pokud nemáte zpracovány vztahy, vede Vás k harmonii. Číslo 2 je také symbolem duality a vede vás k propojení se do Jednoty, ať už na úrovni na úrovni harmonie mezi vnitřním mužem a vnitřní ženou, dále na úrovni  vztahů (dvojplamene a partnera duše), případně na planetární úrovni. Prožití a propojení se s „Vědomím transformace“, která je symbolizována právě těmito čísly. Je to způsob zcela nových vzorců a přijetí zcela nových principů, které jsme doposud nechápali.

Spojení čísla  „1“a „2“ – jejich význam:

Vidíte-li propojení těchto dvou čísel, pak v čase tady a teď se Vaše transformace týká vzorců myšlení ve vztazích a zároveň starých a omezujících vzorců chování a myšlení na úrovni planetární. Je potřeba zpracovat stará paradigmata, zbavit se vlivu veškerých systémových sítí a omezení ne-vědomí, určených k uzavření našeho vědomí do kruhu ne-vědomí. Zároveň je třeba propustit všechny staré vzorce myšlení a omezující vzorce chování na úrovni duchovní DNA. Týká se to vztahů, rodičů, partnerských vztahů, vztahů v práci a ke všem lidem ve vašem okolí, včetně dětí.

Pozn: Těmito systémy jsou: Matrix, vliv mimozemských civilizací a jejich myšlení, pohled na temnotu v dualitě, šamanství, náboženské systémy, sítě ne- vědomí napříč pyramidou vědomí, lunární princip, ezoterika (všechny informace a energie, které jsme přijali z tohoto systému v minulosti).

POZOR DNES VE 21:00 ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ NA TÉMA: 

„Čísla jako průvodci transformací“

Autor: Tina Energy a Michael K

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.

 

 TINA ENERGY ® AUTOTERAPIE