„Ďeálo“ se to tak ´dycky!

Spread the love

Fiktivní reflexe, která se zhmotňuje jako opak vlastního sebevyjádření, mj. znamená, že pokud chceme svévolně energeticky tvořit, zatímco jsme ještě nedospěli do stádia poznání a pochopení toho, že tento druh tvorby je třeba odevzdávat do rukou Nejvyššího vědomí, tvoříme se stále větší silou nechtěné. Do energie, kterou jsme vyslali do energoinformačního pole s naším záměrem, se přibalují všechny naše nezpracované pocity a emoce a tato směs stvořená z malého procenta našim vědomím a z drtivé většiny zbytkem energie, která k nám prostě patří, ať chceme nebo ne, si dělá, co chce.

Chceme-li vánek, stvoříme hurikán, zatoužíme-li po hojnosti ve hmotě, zkropí nás nejspíš fekální vůz a umaneme-li si stvořit malé „zahradnické“ kapky deště, stvoříme místo toho kroupy velikosti pomerančů.

Ale jak to? Vždyť se to na této planetě, byť nikoliv za světel reflektorů předních televizních stanic, dělalo vždycky a fungovalo to? Jak to, že je to dnes jinak?

Už nespočetněkrát jsme na těchto stránkách vysvětlovali, že jsme vstoupili do zcela nové doby, kdy je třeba všechny „staré“ postupy opustit, neboť planeta se pohybuje ve zcela jiných „energiích“, chcete-li ve zcela jiném frekvenčně- vibračním pásmu. Jinak řečeno:  Bůh sestupuje do hmoty a síla a zároveň jemnost jeho energií proniká do stále hlubších vrstev toho, co velmi zjednodušeně nazýváme „hmotou“. To sebou nese mnoho důsledků. Jedním z nich je právě mnohonásobné zvýraznění energií, které s těmi „jeho“ nejsou v souladu a maximální zkrácení doby, kdy se nám námi vyslané energie odzrcadlí.

Sečteno a podtrženo: Už to tady funguje jinak (i když podle stejných, jen mnohonásobně „zhuštěných“ principů!) než jsme byli tisíce let zvyklí.

Odvolávat se proto na tradici je v této době, mírně řečeno, velmi nepřípadné. Ale jelikož nikdo nejsme povoláni komukoliv a jakkoliv zasahovat do jeho cesty a jeho svobodné vůle, dovoluji si na závěr připojit pouze doporučení platné pro nás všechny: „Sledujme pečlivě, co se k nám z okolí odráží? Jací lidé nám přicházejí do cesty a jaké energie z jejich strany pociťujeme ? Jaké situace prožíváme? Jaké jsou výsledky naší tvorby? Jak se cítíme ve svém těle?

Dokážeme ještě přesvědčit naše ego, že jedině v tom, co tvoříme a co k nám přichází, je skutečná pravda o nás samých?

Autor: Radek

 

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Celý portál, všechny informace, názvy i služby jsou chráněny evropskou ochrannou známkou: Tina Energy® Záruka energie

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích. Copyright © 2019 SKYENERGY TV. Všechna práva vyhrazena.