Energetickému kutilství odzvonilo!

Spread the love

Co si představuji pod pojmem „energetické kutilství“?

Jinými slovy bych to nazval třeba jako „energetická libovůle“ nebo „svévolné používání svobodné vůle mimo vůli a záměr samotného Stvořitele“ nebo jednoduše „projev ega“.

Je pravdou, že donedávna bylo do určité míry možné, abychom sami o své vůli, bez viditelnějších a citelnějších následků, vynakládali energii určitým směrem tak, jak jsme sami považovali za vhodné. Mohli jsme třeba poslat přímo léčivou, ochrannou nebo jinou energii tam, kam se nám to právě zdálo dobré a potřebné, aniž bychom svůj záměr odevzdali Stvořiteli/Bohu/Otci. A tak jsme tedy tzv. „léčili“ jiné, snímali z nich negativní energie, posílali energie tam nebo zase jinam, někteří zprava doleva a jiní zase zleva doprava. A zdálo se nám, že to funguje…

Jenže to bylo jen zdání! Pokud totiž příjemce sám nepochopil, proč se mu určité věci dějí a nezačal se sám o své vůli měnit, dříve či později ho jeho obtíže stejně dostihly znovu. A když jsme pak vysílali energie na jiné, podle nás prospěšné, účely (např. planetě, vesmíru, míru a bůhvíčemu ještě), střetávaly se námi vyslané energie často s energiemi vyslanými jinými dobro-ději či zlo-ději, náš záměr tím byl pozměňován záměry jinými a výsledkem byly jakési energetické kotrmelce či podivní energetičtí mutanti. Jelikož ale v energiích minulé doby odpověď dorazila až za dlouhou dobu, měli jsme hřejivý pocit, že umíme poručit větru i dešti a v návalu radosti nad vlastními schopnostmi jsme často a rádi zapomínali na to, že tomu, komu jsme se snažili pomoci, jsme zároveň sebrali možnost, aby sám odkryl příčinu svých obtíží a začal měnit sám sebe. Myšlenku, že námi vyslaná energie byla využita nějakým chytrákem k něčemu úplně jinému, jsme pak rychle zaplašili s poukazem na svůj čistý záměr.

Nyní jsme se ovšem dostali za hranici další fáze transformace, kde už svévole bude obrovskou silou smetena.

Ale proč vlastně, že by se náhle změnila pravidla?

Vůbec ne! Pravidla, která tu vždy byla, jen začínají působit okamžitě a s obrovskou silou! Energie Stvořitele totiž sestoupila přímo na Zem a chopila se transformačního díla osobně.  

Co to pro nás znamená?

Především mu nezaclánějme a nehrajme si na někoho, kým nejsme, přesněji, kým jsme pouze svou malinkatou částí. Neklaďme, byť i v sebelepší víře odpor tím, že budeme vymýšlet vlastní „lepší“ cestu, než nám připravil. Nesnažme se šířit svoje dobro těm, kdo ještě nepochopili, neškoďme jim svou svévolnou pomocí, neboť šancí k pochopení bleskem ubývá. Pochopme, že doba pomoci zvenčí právě skončila a vše je na každém z nás.

Máme tedy nechat každého svému osudu?

 Nikoliv! Nechme ho jen svobodně rozhodnout a nehledejme jeho cestu za něj!  Buďme mu však nablízku a bude-li chtít, pomozme mu ji najít, jak nejlépe umíme.

 Odevzdejme vše s absolutní důvěrou a vděčností té nejvyšší, nejmoudřejší a nejláskyplnější síle a nechme ji skrze nás proudit. To je teď jediná, ale zato ta nejlepší a nejúčinnější pomoc.

A vzpomeňme si, že jsme si přesně tohle sami vybrali. Už léta přece netrpělivě vyhlížíme vrchol transformační vlny a tohle je přesně ono! Jen jsme si možná mysleli, že to bude vypadat více podle představ toho kterého z nás! Že ten, kdo to tzv. vždycky „myslel dobře“, bude konečně oslavován a nebude na sobě a svém přístupu muset vůbec nic měnit. Omyl! Velký omyl! Měnit se musíme všichni, všichni musíme pustit naše stará přesvědčení a přístupy a všichni se musíme smířit s tím, že doba kutilství skončila….