ILONA PÁLUŠOVÁ – FÉWA: INFORMÁCIE 17.10.2018

Spread the love
Mať srdce na dlani a rozum v hrsti. Ten skutočný, pravý, bytostne ľudský. Neznesvätený negatívnymi rasami, ktoré na novej planetárnej úrovni nemajú čo pohľadávať. ​
Picture

Čo sa deje je možné ľahšie pochopiť, keď si predstavíte pracovníkov svetla, ktorí prišli na Zem z vysokofrekvenčného hviezdneho sveta – pomôcť pri planetárnom posune. Každý koho práca súvisí s tvorením tohto druhu stojí v plnej zbroji pozdĺž „diaľnice“, po ktorej sa na základe slobodnej vôle ľudstvo posúva vpred. Informovanosť ľudí o reálne sa dejúcom, na ktoré veľká /viac menej prevážna/ časť populácie nedovidí, je veľmi dôležitá práve z dôvodu lepšej orientácie vo všetkom, čoho sme súčasťou. Každý z pracovníkov svetla má takpovediac na starosti konkrétnu oblasť. Čo je záležitosť, ktorú všetci v každodennom živote poznáme. Niekto pracuje v oblasti školstva…. niekto v oblasti umenia….. niekto v oblasti obchodu….. zdravotníctva….. atď. To isté sa deje v práci, ktorá je pre niektorých nepochopiteľná, napriek tomu dôležitejšia ako sa zdá. Jej dôležitosť vyplýva zo skutočnosti, že sa jedná o záchranu ľudstva. O záchranu živej energie. Toho skutočného, pravého, negatívnymi rasami nemanipulovaného a každému srdcu bytostne blízkeho. Či toto podstatno nazývame svetlo, alebo láskou – či iným spôsobom pomenovávame nie je až tak dôležité. Dôležité pre všetkých je – ako sa k skutočnej pravde staviame. Akým spôsobom sme nápomocní v jej zviditeľňovaní.

Čo zažívame a nabralo na intenzite prejaveného sú snahy zo strany v úvode spomenutých nás zastaviť. Prečo? Pretože im takmer horí chvost lietadla. Je to v podstate o prejave človeka bez chrbtice, bez srdca, bez citu, ktorému horí za pätami. Domnievam sa, že detailne popisovať konkrétne prejavy netreba.

Bol taký moment, kedy Ježíš udrel päsťou do stola. Dá sa povedať, že samozrejme iným spôsobom to isté robí Zem. Týmto udretím do stola je aktivácia jadra. A to jeho úrovne fyzickej i nefyzickej. Fyzická je hmota jadra, ktorá reaguje na vyžarovanie vyššie – frekvenčného slnečného, hviezdneho centra /centier/. Je to hviezdny svet, o ktorom bolo v informáciach hovorené. Je to svet, ktorý má omnoho väčší dosah v zmysle pomoci, ako tomu bolo do okamihu prenikania bránou brán /brány svetov/.

Napriek reálnej pomoci doslova zo všetkých hviezdnych strán sme to stále my – ľudia /bytosti vtelené na planéte/, ktorí sú ťažiskom /želiezkom v ohni/ zmeny. Máme vzhľadom na fyzično i nefyzično, ktoré svojou prítomnosťou odprezentovávame schopnosť všetko nedobré zmeniť. To znamená takzvané zlo /bezemočno, bezcitno, bez – srdcovo, nesúcitno…./ pretransformovať na človekom prejavené dobro. To ľudsky prirodzené, ktoré srdcom koná. Ktoré sa nevyvyšuje nad ostatných….. ktoré sa ľudským bytostiam nevysmieva …… ktorého výraz, mimika tváre a zvukové vibrácie hlasu sa nesnažia zapôsobiť svojím prejavom nad – dôležitosti na ľudskú rasu. Na božskú energiu človeka.

Mať múdrosťou podporované srdce na dlani Človeka a rozum s touto múdrosťou rezonujúci je práve teraz /i keď neustále/ to najdôležitejšie …. Ilona

Zdroj: FB
​Otvor Oči
© 2015 – 2018  All Rights reserved
https://www.otvoroci.com/blog/category/fewa