Kde domov můj? Aneb systém falešných hranic

Spread the love

Téma, které přichází na řadu o tomto víkendu, je velmi třaskavé, pro někoho bolestné, každopádně velmi kontroverzní. Je ale naprosto nezbytné ho otevřít s plným vědomím, že to nebude jednoduché.

Pokusím se postupovat tak, aby podání tohoto tématu nepůsobilo arogantně a direktivně. Tak to totiž není myšleno. Jen je potřeba se znovu nad tímto důležitým tématem zamyslet, abychom si ho každý sám v sobě mohli zpracovat, a bude-li vůle, odvaha a síla, případně přehodnotit.

Zkusme se zamyslet nad tím, jak funguje, či fungovala, síť Matrixu. Představujeme si ji jako jednu jedinou klec? Nebo spíš jako soustavu různě na sobě závislých i nezávislých systémů, které se navzájem podporují a vytvářejí téměř nepropustnou soustavu, za kterou nemá proniknout ani myš?

Já ji osobně vnímám jako slupky cibule, které jsou nad sebou. Pronikneme- li jednou slupkou, zůstáváme v druhé. Pronikneme-li druhou, dostáváme se do třetí. Pořád je to ale jedna jediná cibule. Tyto jednotlivé vrstvy mají různou povahu, a proto se poutníkovi skrze jednotlivé vrstvy, pokud pronikne z té nejspodnější, může zdát, že je již osvobozen a volný. Začne se radovat a skotačit na vrstvě číslo dva, která ho dál ale opět nepustí. Jen mu dává zdání, že dosáhl svého cíle.

Uveďme jiný příklad. Aby mohla odstartovat raketa ze zemského povrchu do vesmíru a usadit se na oběžné dráze, potřebuje nabrat tzv. první kosmickou rychlost. Pokud této rychlosti dosáhne, může vystoupat na oběžnou dráhu Země, ale dál už ne! Pokud chce plavidlo doletět mimo dosah zemské gravitace a dostat se dál do naší sluneční soustavy, potřebuje nabrat druhou kosmickou rychlost a pokud se chce vymanit i z vlivu sil Slunce, musí nabrat tzv. třetí kosmickou rychlost.

No a jsme zpátky u našeho Matrixu. Pokud se z čistého materialisty stane ten, kdo připustí existenci „nehmotných“ sil nad námi a roli vyšší inteligence, dostává se na oběžnou dráhu Země. Pokud tím jeho cesta neskončí, putuje do vyšších pater.

Tohle ale Systém velmi dobře věděl. Proto vytvořil systém falešných hranic a vybudoval soustavu jednotlivých „slupek“. Pokud se vymaníme z jedné, čeká na nás jiná. Pokud nemáme dostatečnou rychlost, domníváme se, že letíme mimo hranice systému, ale ve skutečnosti už jenom kroužíme kolem planety a s postupným poklesem rychlosti klesá i naše výška a náš let vzhůru se postupně promění ve strmý pád. Tady na Zemi Systém naoko pečlivě stráží hranici číslo jedna, jakoby veškeré úvahy o duchovnu a mimozemšťanech byly jako „nevědecké“ postaveny mimo seriózní diskuze tak, aby ten, kdo toto tabu prolomí, nabyl dojmu, že se prostříhal ostnatým drátem ke svobodě. Pamětníci vzpomenou systém falešných hranic vytvářených komunistickými režimy na pomezí mezi tzv. „socialistickým“ a „kapitalistickým“ táborem. Uprchlík se tak po překonání překážek domníval, že je svobodný, zatímco byl následně daleko před skutečnou hranicí vcelku pohodlně lapen.

Tak! A teď zkusme krátce pohlédnout na jednotlivé systémy, které známe, a které nás (ať už jednotlivce, či lidstvo jako celek) pomohly vynést na oběžnou dráhu.

Co třeba náboženství a ezoterika?

Zkusme se zamyslet nad tím, jakou roli v těchto systémech hraje Bůh/Zdroj/Nejvyšší vědomí? Je v těchto učeních podporována přímá komunikace s ním, anebo je využíván systém zprostředkovatelů? V řadě těchto učení je přece vykreslován jako jakási nedostupná postava, kdesi nad vrstvami armády poslů, poslíčků a zprostředkovatelů, případně jsou uměle vytvářeny egregory, které jeho roli přebírají a jeho obraz hrubě zkreslují. A položme si otázku: „Pustí nás naše učení, náš „první nosný stupeň rakety“ přímo k němu? Anebo nás umístí na pomyslnou oběžnou dráhu, odkud ho můžeme z dálky pozorovat přes vrstvy cibule? Každý ať si odpoví sám.

No a máme tu ještě další síť. Je to síť mimozemských civilizací, kteří mají podle různých zdrojů v různé míře operovat v našem prostoru a ovlivňovat děni na Zemi. Vyváří se zdání jejich nesmírné vyspělosti, jejich obrovské technologické i energetické převahy, kterou nad námi mají. Skoro tak, že maličký pozemšťánek, coby malý bezmocný zaostalý mraveneček, lehce zapomene na svou božskou podstatu. Na to, že kdysi jako bytost sestoupil přímo „z nebes“, a že jeho cesta vede zase tam a nikam jinam!

Aby bylo jasno. Nikdo tady netvrdí, že mimozemský život neexistuje! Tak to v žádném případě myšleno není. Jen si prosím povšimněme umně vytvořeného systému lapajícího ty, kteří se provrtali spodními vrstvami cibule a jsou na té nejvrchnější slupce. Teď už jim zbývá poslední krůček k návratu do skutečného domova a oni namísto toho začnou tancovat na této poslední slupce. Co když se za chvíli cibule pootočí a oni již cestu domů nenaleznou?

Pokusme se tedy bez předsudků, nostalgie a ega, tyto aspekty naší cesty, každý sám v sobě, prozkoumat. To proto, abychom si mohli opravdu svobodně zvolit jen tu cestu, kterou opravdu jít chceme a abychom zase nebyli obelháni tak, jako již nesčetněkrát v minulosti!

Opakovaně už bylo vysloveno, že přišla doba, kdy nepotřebujeme NIKOHO(!!!), kdo by za nás obstarával spojení s Bohem/Zdrojem/ Nejvyšším vědomím. Nepotřebujeme si kupovat od žádného průvodčího lístek na jízdu trolejbusem, když máme každý svoje osobní přímé napojení. Třeba tak, jako každé autíčko na pouťovém autodromu.

A rozlučme se s průvodčími. Bůhví totiž, kam nás vezou… 

Autor: Michael K.

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací.
U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.

Co podpoří Vaši transformaci? Výrobky se zárukou energie.

Náš transformační internetový obchodní dům Vám pomůže se zorientovat v sortimentu zdravých potravin. Vše, co u nás najdete je prověřené, se zárukou energie a za příznivé ceny. Transformace ve hmotě je nejdůležitější součástí našeho duchovního vývoje, neboť přímo souvisí se spokojeným žitím. Změna stravy, používání ekologických produktů, zdravé obutí, či přírodní kosmetika, jsou nedílnou součástí naší změny.