Marcel Vogel- vědec, který překročil hranice paradigmatu

Spread the love

Je (nikoli ojedinělým) paradoxem dnešní doby, že výzkumy  jednoho z uznávaných vědců, uvedené do praxe, nás každodenně provázejí téměř na každém kroku, zatímco jejich tvůrce zůstává díky svým pracím, které vybočily z hranice paradigmatu a tvoří základ pro pochopení principů vztahu mysli a hmoty, a tedy pro transformaci lidského vědomí, tak trochu „zapomenut“.

Proto dříve, než se dostaneme k podstatě odkazu tohoto vědce pro transformaci lidského vědomí, pojďme si připomenout, že Marcel Joseph Vogel (14. dubna 1917 – 12. února 1991) je držitelem 32 patentů pocházejících z období 27 let, kdy pracoval ve  výzkumném středisku IBM v San Jose. Díky jeho výzkumům byly vyvinuty např. fluorescenční pastelky nebo třeba pevný disk. Významně posunul hranice v oblasti systémů pracujících na bázi luminiscence, fosforové a magnetické technologie a na bázi tekutých krystalů.

Jeho největším přínosem pro dnešní dobu jsou jeho výzkumy v oblasti působení vědomí na hmotu.

V sedmdesátých letech minulého století se dr. Vogel věnoval průkopnické práci v komunikačních experimentech mezi člověkem a rostlinou. Výsledky výzkumů ho následně přivedly ke studiu křemenných krystalů a vytvoření tzv „fasetovaného“ krystalu. Výzkum terapeutické aplikace křemenných krystalů ho vedl ke zkoumání vztahu mezi krystaly a vodou. Objevil, že by mohl strukturalizovat vodu tak, že by točil kolem laděného krystalu, tím změnil významné množství vlastností vody a přeměnil ji na systém ukládání informací. Svými výzkumy prokázal, že rostliny reagují na myšlenku, a to zcela nezávisle na vzdálenosti zdroje myšlenky od rostliny. Dokázal např. z Prahy ovlivnit rostlinu ve své laboratoři v San Jose, kde byla tato rostlina připojena k záznamovému zařízení. Zjistil, že krystal je neutrální předmět, jehož vnitřní struktura vykazuje stav dokonalosti a rovnováhy. Jeho správný řez ve spojení s lidskou myslí vysílá vibrace, které rozšiřují a zesilují výkon jako laser, vyzařuje energii v koherentní vysoce koncentrované podobě a tato energie může být vědomím přenášena na různé objekty nebo lidi a lze jejich pomocí léčit.

Jak víme, vědci neradí slyší, že mysl ovlivňuje hmotu a protože dr. Vogel v tomto směru  překročil současné hranice většinově uznávaného paradigmatu nikoliv o „špičku lodě“, ale rovnou o „parník“, není divu, že jeho práce byly řadou jeho kolegů označeny za „mystické“, a tudíž, jak to tak bývá, se pro řadu z nich staly jeho závěry „nevědecké“, přestože byly získány zcela vědeckými postupy. Tak už to chodí.

Co když ale přichází doba, kdy je potřeba se k jeho výzkumům zcela seriózně vrátit, přijmout je, a tím posunout hranice paradigmatu? Jsem přesvědčen, že ano!

Lidé, kteří doposud potřebují vědecké důkazy, by se proto měli seznámit se závěry, k nimž dospěl skutečný a uznávaný vědec, a to pomocí ryze vědeckých postupů!

Mělo by být široce rozšířeno vědomí o tom, že díky práci dr. Vogela je vědecky potvrzeno, že láska, jako čistá síla, stojící mimo jakékoliv ostatní emoce, má obrovskou přitažlivost na všech úrovních existence! Díky těmto zjištěním dr. Vogel také dokázal vysvětlit, proč některé vědecké výzkumy v oblasti jemnohmotných energií nelze snadno opakovat tak, jak to požaduje vědecký protokol a proto jsou vědeckou obcí některé jevy diskvalifikovány, vyřazeny z našeho světa, jakoby neexistovaly, ač jsou ve skutečnosti zcela reálné.

Co když právě v těchto chvílích přichází ten správný čas na změnu paradigmatu?

 

Autor: Michael K s použitím zdroje: http://marcelvogel.org

Zdroj: www.skyenergytv.cz Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.