MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE

Spread the love

Je základní potřebou k dorozumění a přesto si lidé tak často nerozumí.

Proč se to tak často děje?

Z mé praxe s klienty to vnímám často, že lidé svou komunikaci nechtějí ublížit, proto hledají vhodné slova, které nejsou vypovídající- pravdivé, nebo jenom částečně se dotýkají dané situace, proto na druhé straně se tomuto sdělení neklade patřičná vážnost, které by bylo zapotřebí se věnovat nebo ji dokonce řešit.

A tak se to běžné v komunikaci opakuje a je úplně jedno, zda je to u manželů, partnerů nebo na pracovišti. Pomalu a jistě nesprávně pojmenované věci a situace se stupňují, až dochází k nevěře, rozchodům a odchodům z pracoviště.

Je tu ještě jeden fenomén a to ten, že jeden z partneru nemá tu odvahu SE VŮBEC OZVAT NEBO NĚCO řešit a tak TIŠE TRPÍ, máte ve své blízkostí někoho, KDO TIŠE TRPÍ?

V tomto světě čím dále tím více záleží na našem chování, na našich individuálních schopnostech prosadit své myšlenky, názory, ale také na našich schopnostech umět vyslechnout názory a myšlenky jiných. Vše v rámci toho, aby to bylo pro obě strany co nejvíc vyhovujíce, to znamená bez agrese.

 

Je vůbec možné dobře komunikovat?
Abychom vůbec mohli dobře komunikovat, potřebujeme se nejdříve zamyslet nad sebou samotnými.

Jak se cítíme samy se sebou? Na tuto otázku by bylo DOBRÉ, aby si každý sám za sebe pravdivě odpověděl, je to skutečně důležité! ale samozřejmě ne každý z nás si to přizná, tu říkávám, že každý je strůjcem svého štěstí.

Pokud si každý nájme vztah SÁM SE SEBOU, Z 90% odpadnou problémy s okolím, to je dlouholetá zkušenost.

To, co opravdu dlouhodobě potřebujeme, nejsou malá okamžitá osobní vítězství ve slovních potyčkách ale solidní partnerský vztah založený na vzájemném respektu. Nikoli tedy komunikaci typu „kdo s koho“, ale ovzduší vzájemného respektu a spolupráce.

Podle mých vlastních zkušeností nestačí k tomu, abychom správně komunikovali, navštívit kurz „Jak správně komunikovat“.

Začít je třeba naší psychikou, tu bych řekla, že když člověk se SKUTEČNĚ ROZHODNE TO ŘEŠIT, přicházejí PRO NÁS SPRÁVNE informace jak to udělat.

Jak tedy správně komunikovat?

Před i během jakékoliv komunikace mějme na paměti, že jak my, tak druhá strana jsme rovnocenní, žádný z nás není horší nebo lepší.

Hlavně poslouchejte a když něčemu úplně nerozumíme, ptejte se, NEBOJTE SE PTÁT, jednou hodně dávno byla jsem na jednom školení, kde na konci každý z nás měl vyjádřit názor na účastníka školení, který sedel po jeho pravé ruce.

Účastnice školení se o mně vyjádřila přesně slovy „ PANÍ, KTERÁ SEDÍ PO MÉ PRAVÉ RUCE SI NEJVÍC CENÍM, ŽE SE PO CELOU DOBU ŠKOLENÍ PTALA, Z VELKÉ ČASTI NA TO, ČEMU JÁ SAMA JSEM NEROZUMĚLA A JÁ SAMA BY SE NA TO NIKDY NEZEPTALA, PROTOŽE BYCH SI PŘIPADALA, ŽE JSEM HLOUPÁ. Věřte nevěřte k této paní si postupně přidávali jiné z úplně stejným názorem a zkušeností.

Na tyto slovo uznaní nikdy nezapomenu a proto je posílám dál, možná si z nich někdo něco vezme.

Snažme se vyjadřovat se jednoduše a jasně. Jen hlupáka ohromí množství použitých cizích slov a termínů bez vysvětlení jejich obsahu. Říci složité věci jednoduchým a srozumitelným způsobem je složitější, než si mnozí z nás myslí a předpokládá to skutečné porozumění tomu, o čem mluvíme.

V komunikaci buďte hlavně samy za sebe a nesnažte se nikomu podobat nebo ho kopírovat.

S úctou. Sibyla