Milování a sex- hřích nebo konzum?

Spread the love

Ani jedno z toho!

První falešný obraz vytvářejí puritánské náboženské systémy, které se snaží vykřesat energii nepatřičnosti fyzického milování, v druhém extrémním módu jede dnešní běžná společnost, která za pomoci všech možných prostředků degraduje fyzické milování na pouhý konzum. Oba tyto pohledy mají jedno společné. Každý z jiné strany míjí o kilometry střed terče!

A jak to vidí samotný Zdroj?

„Láskyplné bytosti, které se milují, vytváří podstatu celého Vesmíru. Láska, která mezi nimi proudí, je láskou v nejvyšším vědomí. Skrze Vás se v nejintimnějších chvílích propojuji s matkou Zemí a v tomto čase mohu svou energií objímat jak planetu Zemi, tak i Vás. Má láska je nekonečná, nezměrná a všeobjímající. Jste součástí mě a já Vás. Nenechte se odradit od milování pomluvami z fyzického světa! Pamatujte, že jste láskou, z lásky jste se zrodili a láskou se opět stanete. Milování je úplně jiný způsob vyjádření lásky, než Váš hmotný způsob, kterému říkáte sex. V tomto způsobu není potřebná vibrace, není v něm dostatek lásky, je to jen chtíč a uspokojení skrze něž svou energii neproudím. Pochopte, že Váš svět je rozdělen na dva protichůdné světy s opačnými názory a odlišnou schopností vnímat milování, vnímat lásku a milovat se proto, abychom mohli svou lásku proudit do našeho partnera. To je pravá podstata milování. Energie lásky od Vás, z Vašeho srdce, vysílaná do srdce bytosti, kterou milujete, a naopak. Prvotním spouštěčem není uspokojení, nýbrž láska, kterou toužíte projevit jiné bytosti. Tímto se otevírá portál lásky v nejvyšším vědomí, kterým se má energie skrze Vás dostává až do zemského jádra. Při milování dvou spřízněných duší se žena stává planetou Zemí a muž Bohem. Jejich energie se propojí, jejich projevená láska zesílí natolik, že se dostane až ke mně. Milování na úrovni duší je milování, při kterém vzniká absolutní láska a touha naciťovat tuto energii každou buňkou Vašeho těla, neboť duchovní DNA a každá buňka Vašeho těla obsahuje stejný kód, stejnou energii, v níž je podstata pravého Bytí.“

„Milované děti! Učte se zacházet s energií lásky, učte se jeden druhému lásku projevit, učte se vnímat své potřeby, vnímejte svá přání, své sny a respektujte jeden druhého. Pravá podstata milování spočívá v projevené lásce milované bytosti. Nechť se milování na úrovni duší stane součástí Vašeho života stejně jako dech, neboť vytváří životní energii, napojení a podstatu Vašeho života. Přišli jste se na Zemi učit lásce, učte se tedy pravou podstatu této energie a již nikdy ji neprožívejte jinak! Čím více budete lásku projevovat, tím krásnější bude Vaše Bytí. Miluji Vás. Nejvyšší vědomí.“

 

Autor: Tina Energy

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích,

které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací.
U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy.

Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.

email: info@tinaenergy.cz

 

REKLAMA:

Tina Energy® transformační kurz na téma vztahy a partnerství. 

Místo konání: Hotel Myslivna Brno. Sobota 22.6.2019 od 11:00-17:00.

Cena 1,799 

Tento kurz je určen pro ty, kteří potřebují zpracovat minulé i nynější vztahy a posunout se v oblasti partnerství do vědomí. Těm, kteří partnera duše stále hledají, pomůže kurz nejen posunout se do vědomí, což je základním předpokladem pro příchod spřízněné duše, ale i zpracovat všechny energie, které již ve vztazích nové doby své místo nemají (žárlivost, pocit samoty, vztek, nepochopení, neláska k sobě samým, ublížení, manipulace, pocit oběti a závislost). Kurz vede dvojplamen- Tínka a Radek.