Rozhodněte se právě dnes! Prověrka na úrovni duší

Spread the love

Dnešní den je jakousi křižovatkou, nebo, chcete-li, uzlovým bodem cesty duší.

Pokud jste do této chvíle nevěděli, kudy vede vaše cesta, pak vám právě dnes skrze vaše pocity a různá znamení bude ukazován správný směr. Pokud jste do dnešního dne měli na výběr více směrů vaší cesty, pak dnes více než kdy jindy naslouchejte svým pocitům, neboť vás povedou. Dnes se v různých kódech a frekvencích budou objevovat směrovky různých cest a dnešek bude o uvědomění si skrze pocity té správné cesty. Dnes je důležitý den, který by se dal nazvat „Poznej svou cestu!“ Nemusím dodávat, že tím pravým kompasem jsou jedině pocity, nikoliv myšlenky! Proto více než kdy jindy platí výzva: „Vypněte mozek a zapněte srdce na plný výkon!“ Je dost možné, že se cesta nám vybraná Bohem nebude slučovat s naší aktuální představou, proto jsou právě pocity pro poznání cesty naší duše velice důležité. Tím, že planeta Země dnes prochází  určitým milníkem, budou se přenastavovat i záměry našich duší (na tomto místě je dobré si uvědomit podstatu všech možných významů slova ZÁMĚR :-)). Je důležité, abychom nelamentovali nad tím, co si představujeme jako správný směr naší cesty, ale abychom ho navnímali srdcem a tím se vydali. Zároveň bychom měli směr a průběh naší cesty odevzdat a netrvat si na svých vysněných plánech a naplánovaných řešeních.

Ti, kteří svou cestu již mají, budou dnes zkoušeni a prověřování, zda jsou skutečně připraveni se po ní vydat.

Duše, které doposavad neznají nebo ještě neprocítili svou cestu, těm dnes přijdou jasná upozornění, kudy se vydat.

Učiníte-li právě dnes to správné rozhodnutí, vystartujete jako raketa portálem hojnosti!

 

 

Autor: Tina Energy a Michael K

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací.
U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.