Miraja- Sdílení vlastní zkušenosti

Spread the love

Sdílení vlastní zkušenosti je velmi účinné a to nejen pro nás osobně, ale i pro ostatní bytosti. Když jsem se před lety dala na cestu osobního vývoje, na začátku jsem cítila velkou směs mnoha pocitů, prožitků a emocí, kterých jsem byla plná a držela jsem je uvnitř v sobě a nevěděla jsem co s tím. Bála jsem se o nich mluvit. Říkala jsem si „to přece nemohu vyslovovat nahlas, všechny mé pocity, sdílet všechno to, co cítím, mluvit o všem čím jsem procházela, co by tomu řekli ostatní? „

A jednou přišel den, kdy jsem překročila práh strachu, obav, nejistoty a nedůvěry a prostě jsem to řekla nahlas, to co se ve mně v ten daný moment dělo. A k mému velkému překvapení jsem cítila, jak okamžitě vše začalo pracovat. Když jsem to vyslovila, hned jsem pocítila velkou úlevu, jako by ze mě spadl velký kámen a dané téma se začalo okamžitě léčit, tím, že jsem o tom promluvila nahlas a vynesla to na Světlo. Navíc jsem si uvědomila spoustu dalších souvislostí, když jsem to vyslovila nahlas, které jsem předtím vůbec neviděla, když jsem si to přemítala jen uvnitř sebe. Bylo to velmi léčivé a okamžitě se začalo vše hýbat. A to byla jen část milého překvapení. Potom co jsem začala sdílet své prožitky, pocity, příběhy a zkušenosti, ke mně začali chodit ostatní hlavně ženy a děkovaly mě za to, že jsem měla odvahu to vyslovit, že jim to moc pomohlo uvědomit si spoustu věcí a souvislostí. Přišly i ženy, které plakaly a děkovaly mě za odvahu vyslovit i opravdu hluboká a náročná témata. Říkaly, že je to přesně jejich téma a že ony sami neměly tu odvahu to říci nahlas a tím, že jsem to já vyslovila, začalo se dané téma léčit i u nich. Skrze vyslovení tématu nahlas to pomohlo mnoha dalším, kterých se týkalo.

Když člověk napíše nebo řekne příběh, pocit, vlastní zkušenost nebo sedí v kruhu bytostí, kde každý sdílí své pocity, prožitky, je to obrovská léčivá síla a vždy jsem si tam našla mnoho odpovědí, uvědomění a pochopení a pocit, že nejen mě se věci dějí, ale že i ostatní mají podobná témata a že člověk na to není nikdy sám a že si navzájem můžeme společným sdílením pomáhat jeden druhému.

Když člověk píše jen o něčem, co si někde přečetl nebo slyšel, vlastně vůbec neví o čem mluví, protože tam chybí to podstatné a to je vlastní prožitek. Teprve sdílení vlastního prožitku, pocitu a emoce má v sobě obrovskou sílu a léčení ať už v rovině osobní nebo skupinové. V dnešní společnosti jsou velké zábrany mluvit o svých pocitech a emocích, je to v mnoha případech vnímáno jako slabost a že není vhodné o pocitech mluvit, ale opak je pravdou. Člověk, který dokáže nahlas mluvit o svých pocitech má v sobě velkou odvahu a je motivací pro druhé bytosti.

A proto pišme a sdílejme své pocity, příběhy, emoce a prožitky nahlas, abychom mohli léčit a uzdravovat nejen sami sebe, ale pomohli i ostatním bytostem k pochopení, uvědomění, odvaze a pomoci k otevření mnoha Srdcí.

 

S láskou Miraja

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích. Copyright © 2019 SKYENERGY. Všechna práva vyhrazena.