Můj příběh- Anička

Spread the love
Povím Vám jeden příběh…
Je to příběh o lásce, bolesti, víře a pochopení, který se odehrál před několika staletími, ale zasahuje až do dnešní doby.
Žil byl jeden velmi bohatý panovník. Byl si vědom svého bohatství a podle toho se i choval. Byl chladný, krutý a nemilosrdný. Jednoho dne se jeho ženě narodila holčička, která měla tolik krásy, že by ji mohla rozdávat. Byla jeho pravým opakem, odmalička rozdávala lásku, štěstí, radost jen pouhým úsměvem, vyrůstala však v rukou tohoto tyrana a po jeho boku nebyla sama sebou a tak její radost byla utlačována a nemohla zářit v celé své kráse.
Když jí bylo 10 a už z ní začala být slečna a její krása ještě více vzkvétala, byla tato krásná dívka zneužita ohavným mužem. Trvalo to několik let, kdy jí muži ubližovali pro její krásu tím nejhorším způsobem a ona trpěla. Každé další utrpení se jí ukotvovalo hluboko v jejím těle, v její duši. Když dospěla rozhodl se její otec, že ji dá do kláštera a tam bude oddaná jen Bohu. Měla nalajnovaný celý svůj život a nikdy nikdo se jí nezeptal, po čem vlastně touží. Její svoboda byla utlačovaná a ona trpěla. Nikdy nepoznala, co je to láska. Nedokázala milovat ani samu sebe po tom, co jí bylo způsobeno. A tak toužila po lásce, toužila poznat, jaké to je milovat celou svojí duší, celým svým srdcem. Toužila po pocitu svobody, domova, klidu, harmonie, něhy. Jednoho dne do jejich panství zavítal mladý krásný muž, který přišel požádat o ruku spanilé dívenky. Když se oni dva poprvé uviděli, jejich duše se poznaly a ucítily ve svých srdcích pocit domova, harmonie a lásky.
Jenže otec už měl pro ni jiné plány. Zásadně tedy odmítl dát její ruku tomuto muži.
On se však nevzdal a dívku unesl na svůj hrad. Tam se ihned začala chystat svatba. Když se to dozvěděl její otec, okamžitě vyslal své muže, aby ji dovedli zpět. V den jejich svatby po tom, co si řekli své ano, vtrhli muži, které poslal její otec do hradu, aby ji odvedli. Byl to nerovný boj, kdy mladý pán hradu hájil svoji lásku čestně, ale bylo jasné, že to nedopadne dobře. A tak před zraky své ženy, jeden z mužů zasáhl meč přímo do jeho srdce. V tu chvíli ji pohltila obrovská bolest. Láska jejího života byla rozdělena tím nejkrutějším způsobem. Její život už neměl smysl, a tak ze žalu ješte ten den skočila z hradní věže přímo do Dunaje.
Mohlo by se zdát, že tohle je smutný konec příběhu, ale ani zdaleka.
Příběh pokračuje a odehrává se v dnešním světě. Je tu jedna dívka, která když se narodila, jen svým úsměvem rozdávala radost všem kolem. Byla krásna, veselá až najednou se něco stalo. Začala zničeho nic tloustnout a rázem se z té překrásné holčičky stávala nehezká, úzkostná bytost plná strachu a nelásky, která se snažila být neviditelná. Bála se mužů, hrubých, agresivních, bezcitných. Bála se, že jí ublíží, že bude zneužita pro její krásu bez lásky, a tak se schovávala. Všechnu tu bolest měla vrytou hluboko ve své duši napříč časem i prostorem. Toužila po lásce, která byla kdysi rozdělena. Byl tu i jeden mladík, pohledný, který vyrůstal ve stejné vesnici, jako ta mladá dívka. Byli si nablízku už odmalička. Ona k němu začala pociťovat zvláštní nevysvětlitelné pocity, ale nevěděla, o co jde, byla nevědomá. On si jí nevšímal, nepřišla mu zajímavá, protože byla schovaná ve své ulitě. A tak život šel dál, každý si šel svoji cestou a sbíral své životní zkušenosti. Z dívky se stala žena, z chlapce muž. Tato žena převzala veškerou zodpovědnost za vše, co se jí v tomto životě stalo a začala na sobě pracovat jak po duchovní, tak po fyzické stránce. Věděla, že tam hluboko uvnitř je ta krásná půvabná bytost, kterou kdysi byla, a tak se z té ustrašené dívky pomalu ale jistě stávala nádherná silná bytost beze strachu, že ji bude opět ublíženo. Zasáhl osud a tyto dva přivedl znovu k sobě. Bylo to velice zvláštní. Oba cítili, že se v nich něco pohnulo. Žena si začala uvědomovat, že se znovu děje něco zvláštního, poznala, že je to on. Nicméně ještě ani jeden z nich nebyl zdaleka připraven na toto spojení. Každý z nich měl v sobě tolik bloků, že nebylo možné, aby byli spolu. A tak ač se tato žena snažila vysvětlit tomuto muži, že se děje něco významného, on to slyšet nechtěl, měl svůj zarytý svět a nechtěl z něj vystoupit, nebyl připraven, a proto utíkal. Čím víc ho žena svou láskou k sobě chtěla připoutat, tím víc on utíkal a stále utíká. Má totiž uzavřené srdce, protože v hloubi svého srdce ví, že za tuhle lásku kdysi dávno položil život. Bojí se, že pokud ji naplno projeví a otevře své srdce, zemře tak jako kdysi.
Díky tomu, že se od ní stále více vzdaluje to ona pochopila. Pochopila, že musí začít u sebe a všechny ty bloky, které si napříč časem i prostorem nasbírala propustit. S láskou odpustit všem, kteří jí kdy ublížili a odevzdat svoji cestu duše. Musí ho nechat jít svou cestou a dát mu svobodu, aby on sám pochopil a mohl se svobodně rozhodnout. Teprve až oba dva budou vědomí a zbaveni všech zátěží z minulosti, ponoří se do hloubi své duše a pochopí, proč se jim to vše stalo, propustí všechny negativní pocity a emoce, pak se boudou moci plně oddat jeden druhému. Budou moci pomáhat lidem i naší planetě a šířit tu nejsilnější možnou transformační energii, sílu lásky.
Anna Králíková

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.