NOVÁ VLNA TRANSFORMACE

Spread the love

Nastala nová doba.

Nová fáze vývoje lidstva a transformace všech bytostí na Zemi.

Přišel čas obrovských změn na všech úrovních a ve všech oblastech Tvého života.

Je potřeba, abys do svého života přijal úplně nové vzorce chování, nové úrovně pochopení a aby ses vydal novou cestou, cestou ke světlu.

„Teprve až pochopíš, že Ty jsi ten, kdo zodpovídá za svůj život a všechny energie ve svém životě, až přijmeš tu novou zářivou cestu, která se Ti nabízí, bude Ti pomoženo. Tvá transformace spočívá ve všech oblastech žití. Pokud se Ti nedaří, pokud Tě něco bolí, pokud cítíš smutek, vztek, nespokojenost, je na čase změnit něco ve Tvém životě.“

Transformace spočívá v těchto krocích :

1) Sám se zbav všeho starého, co Ti neslouží, protože Ty jediný si můžeš pomoci. Patří sem negativní energie, energie minulosti a vše, co jsi nechtěl nebo nemohl  propustit či odevzdat.

2) Přijmi mě, Boha/Stvořitele/Otce a otevři se víře, lásce a pokoře. Miluj sebe, ostatní, otevři své srdce bezpodmínečné lásce a teprve až ve chvíli, kdy odevzdáš svůj život a osud do mých ruku, přijde Tvá změna. Věř, že existuji a že jsem Tvou součástí.

3) Přijmi zodpovědnost za vše, co se Ti v životě děje a konej jedinou možnou energií – energií lásky v nejvyšším vědomí.

4) Zbav se všeho, co Ti ubližuje a škodí (nezdravého jídla, chemikálií, léků, alkoholu, závislostí, strachu apod.)

5) Nauč se žít v souladu s přírodou. Respektuj ji, pečuj o ní a nauč se být nezávislý a soběstačný. Vyber si novou cestu, cestu ven ze začarovaného kruhu (systému). Vše, co potřebuješ k životu, jsi schopen si obstarat sám a Ty pochop, když se správně rozhodneš, že já Ti pomohu, neboť hojnost je zde pro všechny a je nekonečná. Pokud v ni věříš, najdeš způsob, jak se jí otevřít. Naslouchej své intuici a svému srdci, protože všechny odpovědi máš ve své duši.

6) Uč se pracovat sám se sebou, se svojí energií, protože tím pomůžeš sobě i svému okolí.

7) Učiň rozhodnutí, že toužíš po změně.

S láskou napsala a předala Tina Energy –

majitelka a lektorka ŠKOLY TRANSFORMACE