Období zmaru nebo čas zázraků?

Spread the love

 

Přicházející transformační vlny s námi nemilosrdně smýkají. Je to jízda nahoru – dolů, jak na horské dráze. Ve chvílích, kdy se z nás tyto vlny snaží prudkou jízdou střemhlav dolů tvrdě vyrazit, vytřást nebo vytlačit vše, co nám brání v přechodu do vyšších vibrací, tedy k možnostem ničím neomezené volby a velkorysé svobodné tvorby, je někdy těžké udržet svoji víru v to, že nás Stvořitel/Zdroj/ Bůh, nenechal, jak se říká po karbanicku, „ve štychu“, a že se pod kopcem nerozbijeme na malé kousíčky. Kdekdo z nás, kdo se považuje za více či méně vědomé, si ve chvílích těžkých zkoušek, které se v těchto týdnech a dnech jen sypou, klade otázku, zda jde skutečně tím správným směrem? Zda cesta, kterou ještě na kopci viděl docela jasně, nebyla jen fatou morgánou, a zda nenaletěl jen svým představám?

Jak nám tohle mohl udělat? Ptáme se, válejíce se v bahně, promočeni proudy ledové vody, po sté odmítnuti nabubřelostí ega jiného, po sté nepochopeni těmi, kteří nevidí a vidět nechtějí, po sté neslyšeni blízkými, kteří tvrdošíjně lpí na své, čím dál tím trnitější, cestě. Okolí, které nepochopilo poselství světla, dál zoufale chrlí strach a nenávist, a my máme někdy pocit, že všechno snažení bylo zbytečné. Vynaložili jsme mnoho energie a teď se cítíme opuštěni a zrazeni, neboť očekáváme za svoje snažení pomoc a ona nepřichází.

Pomoc ale opravdu nepřijde! Tedy přesněji, nepřijde zvenčí. Vše je totiž součástí něčeho mnohem velkolepějšího. Prožívání bolestných okamžiků je součástí učení se tomu, jak najít své vnitřní světlo a nespoléhat na nikoho, byť by to byl sám Zdroj. Máme pochopit, že přichází doba, v níž je pro připravené k dispozici obrovská vnitřní síla schopná překonat všechny překážky a způsobilá stvořit si svůj ráj bez omezení.

Buďme si jisti, že ve chvílích, kdy je nám nejhůře a ztrácíme víru, je potřeba, abychom přesunuli svoji pozornost na jiné „kontrolky“ na palubní desce, než jsme byli doposud zvyklí. Je třeba opustit mysl a sledovat své srdce. Protože zatímco mozek velí, že situace je ztracena, srdce a intuice hlásí, že vstupujeme do času zázraků.

Teď už záleží jen na nás, kterou cestu budeme sledovat, jakou vibraci vyšleme a podle toho přijde i výsledek. Je zlomová doba. Doba oddělení dvou světů, doba zkoušek, doba rozhodnutí. Soustřeďme se proto na jemné signály naší duše, která nás krok po kroku provádí tajuplným a nebezpečným údolím pavoučích sítí plných strachu a zmaru a vykročme rázně kupředu. Za světlem.

 

Autor: Tina Energy a Michael k.

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete!

Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy.

Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.