Očima Zdroje- Proč tak často odcházejí z fyzického světa mladí zdraví lidé z harmonických rodin?

Spread the love

Včera nám poslala tento dotaz paní Irma. Cítili jsme, že je v těchto časech velmi potřebné znát na tuto otázku odpověď, proto ji dnes přinášíme. Věříme, že Vám pomůže pochopit….

“ S láskou volím svá slova, neboť Vaše mysl Vám nedovolí vnímat potřeby ostatních lidí, duší, bytostí. Každá duše má svůj plán, svůj čas, svou cestu. Nelze nikoho vlastnit, připoutat, ovládat, ani s ním manipulovat. Jeho plán je stvořen dávno před tím, než je duše seslána na planetu Zemi. V čase i prostoru je ukotvena informace o zrození, smrti, cestě duše, poznání, pochopení, lásce a předem naplánován každý krok, každá zkušenost a cesta. Milovat a být milován, to jediné lze ovlivnit, to jediné lze měnit svým nepochopením. Cítím Váš smutek, stesk i bolest. Každého z Vás vnímám, ale pomoci Vám nemohu, dokud půjdete cestou po světě ve své mysli bez přijetí lásky v nejvyšším vědomí. Bez odevzdáni se mé vůli a mému Božímu plánu, jenž je nezvratný. To vy jste tvůrci, to vy si vybíráte svou cestu, po níž se vydáte. Na Zemi to ovšem tak jednoduché není a často své cesty zapomínáte, obcházíte, neboť nemáte v sobě lásku, pokoru a přijetí. Přijměte cestu všech duší, které jdou s Vámi životem. Přijměte jejich rozhodnutí, jejich svobodnou vůli a respektujte jejich záměr. Jen bezpodmínečná láska, která je provázena svobodou, Vám dokáže pomoci pochopit jejich cestu. Duše, která odchází, se vrací domů. Do lásky, do nekonečnosti, do času i prostoru, kde jako energie může být čímkoliv. Dejte svobodu všem, kteří se touží vrátit domů přesně v tomto čase. V čase, který si zvolili a naplánovali. Stejně jako já respektuji jejich vůli, respektujte i vy vše, po čem touží duše, které jdou vedle Vás.

Miluji Vás. Nejvyšší vědomí.“

 

Channeling: Tina Energy

Zdroj: SKYENERGY TV

web: http://www.skyenergytv.cz/