OOE- Organizované odčerpávání energie

Spread the love

Minulý týden jsme se zamýšleli nad tím, jak funguje systém odčerpávání energie na naší cestě životem, řekněme tedy v jakési pomyslné horizontální rovině. Nyní se krátce pojďme podívat na to, jak tento systém funguje v jednotlivých úrovních vědomí.

Jak už naši čtenáři, posluchači a diváci vědí, čím výše se jedinec nachází v pyramidě vědomí, tím větší je jeho vliv na energoinformační pole planety. Pokud bychom tedy chtěli toto pole ovlivnit, nestačí se soustředit jenom na ty „dole“, kteří jsou na stupni „Čistá hmota“, anebo na schůdku s názvem „Možná něco mezi nebem a zemí je“, jichž jsou zatím na planetě stále ještě miliardy, ale hlavně na ty, kteří jsou v hierarchii oné černé pyramidy ne-vědomí velmi vysoko. Víme, že vědomí jednoho takového člověka, které  se vibračně pohybuje poblíž špičky pyramidy, převáží miliony, ne-li stamiliony (v některých vyjímečných případech můžeme uvažovat ještě o řád výše) vědomí lidských bytostí nacházejících se na úrovních 1 či 2. Je proto nasnadě, že pokud chce někdo ovlivnit energoinformační pole cíleně, musí „lovit“nejen u dna, ale také u samého vrcholu.

Možná se nám zdá, že masmédia a různé jiné technologické „rozlaďovací“nástroje (oficiální či neoficiální), jsou zaměřeny především na onu širokou základnu. Tak tomu ale není. Na široké základně je sice sklizeň bohatá na počet, ale mnoho ulovených zajíců ještě neznamená lovecký úspěch. Lidé, kteří ze sebe dobrovolně nechají vytloukat energii pomocí strachu vyvolávajících zpráv, stejně jako běžní konzumenti chemicky upravených potravin a dalších preparátů neznamenají pro lovce zdaleka tolik, jako pár vyspělých jedinců. Proto je potřeba nastražit pasti napříč celou černou pyramidou ne-vědomí (do nové růžové pyramidy vědomí se už lovci nedostanou) a instalovat kanály pro odběr nergie napříč celým spektrem vědomí. Proto se tedy s katastrofickými předpověďmi a strach probouzejícími zprávami potkáme jak v mainstreamových zdrojích informací (v podobě hrozeb srážky s asteroidem, ekologických katastrof, dešťů, sucha, větrů, sněžení, zavedení další hromady povinností pro obyčejné občany apod.), tak i v alternativních médiích, o nichž si naivně myslíme, že už na ně ruka matrixu nedosáhne.

Co ale mají znamenat informace o všezničující vlně tsunami, zprávy o transportech přeživší části pozemské populace mimozemšťany, informace o různých alternativních vesmírných centrech energie apod.? Ten, kdo tyto zprávy šíří přece musí velmi dobře vědět, že pokud se tyto informace podaří věrohodně rozšířit mezi pár bytostí na vyšších stupních úrovně vědomí, bude mít jejich kolektivní myšlenka mnohonásobně větší tvořivou sílu než třeba u poloviny všech konzumentů mainstreamových zpráv na planetě.

A o co vlastně jde? No přece o naši energii. O to, abychom pomocí různých kanálů pravidelně odevzdávali svoji energii a abychom nemohli pozvednout své vibrace na úroveň umožňující opustit matrixu dostupné vibrační rozpětí a zůstávali tak dál ve výběhu, v němž je nám nadále možné pouštět žilou.

Z výše uvedeného se tedy nabízí jednoduché řešení. Pokud už nechceme sloužit jako potrava, musíme opustit náš starý výběh. Zbavit se zátěží, navibrovat do takových vibrací, které nám dovolí přeskočit ohrádku a přeskočit z pyramidy ne- vědomí do pyramidy vědomí. Zdá se to snadné, že ano? A opravdu to dnes už není žádná velká věda.

Autor: Michael K

Zdroj: www.skyenergytv.cz Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.

Tina Energy®

 

  • Tina Energy® záruka energie