Otázky a odpovede … Vytáčam číslo do Neba!

Spread the love
Vytáčam číslo do Neba, potrebujem vedieť odpoveď na otázku: Prečo??? Lovím v pamäti to známe číslo, ktoré som ako dieťa veľakrát používala.
Slová babičky mi zostali hlboko v srdci: ,, Ak ti bude ťažko, zavolaj do Nebíčka a počúvaj, v srdiečku nájdeš odpoveď !“
Rokmi boli telefonáty čím ďalej tým zriedkavejšie. A časom sa spojenie úplne prerušilo. Pribúdajúcim vekom odpovede neprichádzali, nebolo počuť. Spojenie neexistovalo, v Nebi už nikto  nepracoval. Tak znela odpoveď, ktorá chodila zvonku.
Kolobeh života, nová škola, práca,nové lásky …..   Veď nebol dôvod volať do Neba ! Nebolo mi ťažko! Nespokojnosť, smútok, zvláštne prázdno! Prečo??? Opäť sa objavil pocit a potreba nájsť to známe číslo do Neba.Podarilo sa!
Odpoveď prišla, ale nečakaná: ,, Voláte nesprávne číslo !“
Nové ráno, nový deň a ja časom počujem, ako niekto volá mne. V srdci niečo zvoní. Objavuje sa obava, zvláštny, nepoznaný pocit, ktorý sa rozlieha žalúdkom a v oblasti srdca. Zdvíham zvoniaci telefón a zisťujem, že ten hlas,ktorý zneje v srdci, – poznám.
Radosť,pokora, šťastie, láska ….  ,, Ahoj, to som ja, tvoja duša!“
V jednom okamihu začali prichádzať všetky odpovede na položené otázky.
Nový, krásny deň.
Vytáčam spamäti číslo do Neba – DOMOV. Ale tentokrát z iného dôvodu. Už nechcem počuť odpoveď na otázku. Na to používam priame spojenie DOMOV.
Moje slová znejú:
– ďakujem OTČE za krásny deň !
– ďakujem OTČE za úsmev, lásku, vodu, za dnešnú neľahkú skúšku, ktorá mi opäť otvorila nový obzor, možnosti,skúsenosti ….
– ďakujem OTČE za lásku VLADKA, TÍNKU aj RADKA !
Telefonáty sa opakujú nepretržite počas celého dňa.
A hlavne ďakujem babičke,že i keď mi v tej dobe podala trošku nepresné informácie, i tak som vďačná, že ma naučila telefonovať do Neba.
Teraz presne viem, že na otázky mám odpoveď vo svojom srdci, a ono sa nemýli.
A v Nebi opäť pracujú, prijímajú vďačnosť, pokoru, lásku a ešte k tomu aj posielajú naspäť bonusy !

Ď A K U J E M  (s láskou S.)

Autor: Silvia Julenyi

Zdroj: www.skyenergytv.cz

 

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.