Otisk minulosti- vánoční pocit zmaru, osamění, opuštění, bolesti a smutku

Spread the love

Pokud jste zaznamenali v předvánočním informačním poli pocity zmaru, osamění, opuštění, bolesti a smutku, vězte, že se jedná o otisk historie.

Jestli jste tyto pocity navnímali, okusili jste autentické pocity toho, jež se před více než dvěma tisící lety vydal na tuto planetu, aby na ní samotné a v srdcích všech bytostí, které na ní žijí, ukotvil své vědomí a pomohl jim, aby se osvobodili.

Zůstal dodnes mnohými nepochopen, ostouzen, napadán a vysmíván, jeho myšlenky byly v mnohém zavrženy i překrouceny.

Přesto byl prvním, kdo v energetickém poli planety ukotvil vše, na co můžeme v dnešní transformační době navázat. Hluboký otisk všech jeho pocitů a emocí můžeme naciťovat dodnes. Právě v období Vánoc však vystupují do popředí pocity a emoce, které odrážejí vše, co prožíval ve svých nejtěžších chvílích. Včerejší meditace (21.12) byla přesně o tom, abychom si tyto pocity uvědomili, abychom si uvědomili pocity sounáležitosti s těmi, kteří na jeho energie navazují.

Byla apelem k převzetí odpovědnosti každým z nás.

Byla důležitým vzkazem, že již nemůžeme nechat brát na sebe veškerou bolest této planety a všech bytostí na ní žijících za sebe jednu jedinou lidskou bytost! Je potřeba si uvědomit, že osud planety je v našich společných rukou. Proto nám byl v meditaci poslán nekonečný pocit smutku, bolesti , nepochopení  a zmaru, pocit osamění a a boží nepřízně, abychom tyto pocity znovu procítili, pochopili. Jedině tak se totiž tyto pocity mohou uvolnit z energetického pole planety, aby je už nikdo z nás nemusel prožívat.

Těm, kteří tento apel pochopili, přijali pocit zodpovědnosti za planetu a ze všechny, kdo kdy brali na sebe energie utrpení a bolesti proto, abychom dnes mohli směřovat ke svobodě a světlu, patří upřímný dík a vděčnost.

Autor: Michael K

 

Zdroj: www.skyenergytv.cz Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.