Osobní zkušenost

Spread the love

 

Dostal jsem takový docela zajímavý nápad. Ponořit se na týden do tmy. Nu dobrá, vždyť to už zkusil kde kdo, tak to asi nebude takový problém. Aspoň si odpočinu od světa. Když se tedy v jinak zaplněném programu jako zázrakem objevilo volné okénko, které jakoby další velkou náhodou odpovídalo volné kapacitě mnou vybraného zařízení, které takové zážitky zprostředkovává v krásném prostředí beskydské přírody, udělal jsem klik, klik, zabalil si svých pár sušených švestek pro případ, že by mě ve tmě „honila mlsná“, k tomu pár nezbytných svršků, spodků, oblíbené orgonity a křišťály a vyrazil jsem. O pobytu ve tmě jsem mnohé slyšel i četl, zbytek představ vyplnily moje domněnky a já odjížděl vcelku s naivní představou, že to půjde tak nějak samo. Samo to sice šlo, ale než jsem pochopil, že to musí projít skrze mě, dalo mi to dost zabrat. Na úvod proběhl obřad v potní chýši. Čekal jsem, že tohle pro mě bude obtížné, neboť z každé sauny prchám vždy po několika minutách a letní vedra jsou pro mě utrpením. Poté, co jsem se ocitl tak trochu uvězněn v maličkém prostůrku s dalšími třemi účastníky obřadu, pochopil jsem, že končí legrace. Došlo mi, že už jsou jenom dvě možnosti. Útěk anebo plné přijetí situace. Útěk? Těžko. Nemohl jsem se ani pohnout a mezi mnou a východem z chýše svítilo do ruda rozžhavené ohniště a seděli tam další účastníci obřadu a pro jistotu ještě moje mužské ješitné ego. Nezbylo tedy než zvolit možnost č.2, k níž mě začal povzbuzovat můj vnitřní hlas poměrně hlasitými radami: Povol Příjmej! Je to dar! Představoval jsem si dárek poněkud jinak. Když vedoucí obřadu začal několik centimetrů od našich nohou ukládat do prohlubně v zemi do červena rozžhavené kameny a pak je polévat vodou, v maličém prostůrku se rozhostilo nesnesitelné vedro. Povol!Příjmej!Pokračoval hlas důrazně. Buď tou úlevou a očištěním, ne tím nesnesitelným vedrem! Tak jsem povolil a přijímal, nic jiného mi ani nezbylo. Úplně jsem se odevzdal. A vida! Šlo to, zážitek byl nakonec skvělý, očišťující, uvolňující a příjemně voněl po obřadně pálených bylinách. Když se pak za mnou zavřely dveře srubu a já se propadl do té nejtemnější tmy jakou jsem kdy zažil, s vědomím, že v ní strávím úplně sám dalších 180 hodin, propadl jsem na chvíli panice a vyčítal si, co jsem si to navařil za tmavou a hodně hustou kaši. Inu, co se dá dělat, řekl jsem si, měje na paměti čerstvý zážitek z potní chýše. Zkusím to prostě přijmout a uvidíme. Anebo neuvidíme. Povol! Přijmi všechno jak je, jsou to dary! Ozývaly se rady. Moc mi to v tu chvíli jako dary nepřišlo, ale cítil jsem naprosto jasně, že to je jediná možnost, jak situaci zvládnout a nevystřelit v hysterickém záchvatu ze dveří, nenastartovat auto a neujet. Minutu po minutě, hodinu po hodině, jsem tedy přijímal každý počitek a vjem, každý dotek s okolními předměty, zvuky hudebních nástrojů, každé sousto, každý nádech i výdech. A ony se opravdu proměnily v dary. Po pár hodinách se ve tmě jakoby rozsvítilo, začaly se objevovat zajímavé vize, přicházely různé bytosti, dostával jsem cenné rady, moje nálada šla strmě nahoru. No a nakonec přišla nejkrásnější odměna. Výstup ze tmy do probouzejícího se jitra nádherné horské přírody. Úžasný zážitek. Tak to přece jenom byly dary. A my to kolikrát vnímáme právě naopak. Nepříjemné odmítáme, posuzujeme, pereme se s tím v dobrém úmyslu, že to tím změníme. Ale ono se to v lepším případě ani nehne, v tom horším to sílí. A my se divíme a mnohdy se i zlobíme, že to prostě nejde! Přitom návod je tak jednoduchý. Přijmout a změnit skrz sebe! Jsou to paradoxy v tomto krásném a tajemném Vesmíru. Když přijmeme vše, co k nám přichází tak, jak to je, bez snahy to hned zaškatulkovat, posoudit, odsoudit a nakonec zničit, ono se to skrze nás změní v dar. Kouzlo transformace. Zní to zvláštně, ale je to tak. Prostě je to obrovská síla, takové přijetí.

TINA ENERGY ® 

„Setkání s Tinou Energy“

Seminář na téma: Dvojplamen a křišťálové vědomí.

Přednáška o transformačních číslech a společná meditace.

Vstupenky na akci:  23.3.2019 Praha od 14:00 do 19:00 

Adresa:Be Balanced, Rybničná  18/1, Praha 6,

Hlavním tématem je propojení a vyladění dvojplamenů a jejich vědomí. Tínka vede kurzy intuitivně dle potřeb návštěvníků.

Součástí programu bude povídání o aktuálních transformačních energiích a společné vyladění transformačního vědomí. Během semináře budete mít možnost zakoupení jedinečných souprav pro autoterapie, energetických obrazů a dalších pomůcek pro Vaši transformaci. Součástí programu dále bude společná meditace a diagnostika cesty duše za pomoci data narození a transformačních čísel. 

 

Autor: Michael K

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.