Poslední tón je falešný

Spread the love

Pojďme se trochu zamyslet nad tím, jak to chodí na této planetě a jak to s námi ten, kdo si samozvaně osobuje právo rozhodovat o jejím osudu a na ní inkarnovaných duší, s námi „koulí“. Prakticky ve všech směrech postupuje podle stejného algoritmu. Neválcuje plošně a drtivou silou, ale rozlaďuje, rozleptává, velice chytře odvádí pozornost od podstaty Bytí a tím s použitím minimální energie vytváří něco, co se podobá tak trochu bájnému „perpetu mobile“. Zapojuje energii ovládaných bytostí tak, aby tlačily samy proti sobě, dobrovolně a nevědomě. Představte si pyramidu, která uvnitř generuje energii, odvádí ji na její vrchol, ale namísto toho, aby tuto energii poslala dál, na samém vrcholu ji odkloní stranou a vrací ji po stěně zpět. Vytváří tedy uzavřené kolečko, z něhož není úniku. Všechny vrstvy pyramidy generují různé množství energie stoupající k jejímu vrcholu a ti, kteří se na vytváření energie podílejí, nemají ponětí o tom, že ve svém důsledku tlačí vlastně sami proti sobě. Nevědí, že na vrcholu pyramidy není kanál vedoucí nahoru, ale pouze jakýsi poklop nebo odbočka, která vede po stěně pyramidy zase zpět dolů.

Ale jak to udělat, aby to fungovalo a aby bylo zabráněno úniku energie? Vždyť všude platí Boží zákony úplně stejně a platí i zákon svobodné vůle? Nikdo si přece nenechá uzamknout svou energii v pyramidě dobrovolně?

Mocným nástrojem, který je použit k tomu, aby se nikdo nemohl vyhoupnout do tak vysokých vibrací, a dostat nad vrchol pyramidy, je disharmonie. Rozladění vibrací. A k tomu se používají různé nástroje. Rozladění fyzického těla pomocí chemicky upravených potravin, léků a dalších chemikálií, které se na nás valí doslova ze všech stran, rozladění všelijakými neviditelnými frekvencemi, disharmonickými tóny i proudem informací (přesněji dezinformací).

Základním principem, kterým je systém ovládání tvořen, je vytvoření zdánlivě harmonického systému, informačního systému, ideologického nebo náboženského systému, jejichž poslední tóny jsou disharmonické.

Uvnitř pyramidy jde zdánlivě všechno hladce. Už už roztahujete motýlí křídla a chcete se rozletět Slunci vstříc, ale na jejím vrcholu se ozve nepříjemně skřípavý zvuk, jako když přejedete lžící po dně prázdného kastrolu a vy se místo letu vzhůru najednou koulíte po stěně pyramidy zase dolů.

A tak to funguje stále dokola a my stále nechápeme a znovu a znovu se marně snažíme roztáhnout křídla a letět a znovu a znovu se koulíme zpět.

Všímejme si proto velmi pečlivě situací, informací a podnětů, které nás rozlaďují na samém vrcholu pyramidy. Jedním z nich jsou nepochybně informace, které se „tváří“ jako napojené na Nejvyšší vědomí, ale přesto obsahují určité procento disharmonických prvků. Vše se zdá být na první pohled v pořádku, ale poslední tón je falešný! Může to být úmyslem interpreta, ale nemusí. Pro rozladění čisté informace postačí třeba už to, když se do interpretace informace z vyšších úrovní vědomí pustí někdo, kdo této úrovně zatím nedosáhl. Pak vznikne často neharmonický paskvil, řečeno muzikantským slangem, jakási „kočičina“. A s těmi se zdá, v poslední době roztrhl pytel. Kdekdo se snaží být „in“ a s jedno až dvou denním zpožděním se pouští do témat seslaných v čisté podobě Nejvyšším vědomím po svém. Nedbá na to, že vytahuje archaické interpretace těchto témat, které jsou už valícími se energiemi nové doby dávno, dávno překonány a svou úporností stále a stále stahuje adepty transformace zpět někam do transformačního pravěku.

Proto je velmi důležité pozorně zkoumat, jakými informacemi se necháme ovlivňovat a obzvlášť pečlivě  vnímejme jejich zdroj. Přijímejme je pouze v čisté, krystalické podobě a nenechme na sebe působit různé „předělávky“ původně čistých informací přicházejících na planetu, které jsou přetavovány a přelaďovány!

Vy, kdo tyto informace šíříte, vězte, že je posílá Bůh – Nejvyšší vědomí na planetu Zemi v čisté podobě. V této podobě také musí být dále šířeny. Pokud tyto informaci získáte, předávejte je, prosím, dále tak, jak jsou. Mějte odvahu je v této podobě předávat dál, včetně uvedení zdroje, který je předal a nesnažte se je všelijak přemílat po svém, vkládat do nich své ego a vytvářet z nich svoji interpretaci. Můžete tím věci velice pokazit.

Každý z nás má v oné pyramidě své místo. Je úplně jedno, kdo je na vrcholu a kdo v první úrovni. Nejsou to závody do vrchu, ale souhra orchestru! Každý jsme si předem vybrali své místo na hřišti a tak ho, prosím, držme. Tam, kde je naše místo, chodí informace přesně pro nás. Čistá a nezkreslená. Pokud ji čistě přijmeme a v nezkreslené podobě předáme dál, orchestr ladí. Snažíme-li se hrát jinou roli, než pro kterou jsme určeni, orchestr je rozladěn. Pokud se brankář vydá svévolně na hrot útoku nebo se záložník nacpe do branky, je to malér. Nikdo není víc než druhý. Jsou skvělí brankáři, skvělí záložníci i skvělí útočníci. Bez skvělého tympánisty, který udeří tehdy, když má, nevynikne hra prvních houslí ani orchestru. Měli bychom tedy být pyšní na každý post, který nám byl v této veliké hře vybrán.

Proto se nesnažme přežvykovat něco, co nám není přímo určeno, nesnažme se poskytovat zprostředkované informace odněkud, kam přímo nevidíme, ale předávejme čistě, s láskou a pokorou to, co Bůh poslal přímo nám. Věřme, že to je přesně to, čím nejvíce pomůžeme sobě i celému orchestru.

Autor: Michael K.

Zdroj: www.skyenergytv.cz Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.