Rodové linie. Kolik z nás má toto inkarnační zadání?

Spread the love

Odpověď zní : „Všichni, kdo jsme právě v tuto chvíli na této překrásné planetě!“

Přišli jsme všichni do jednoho na svět právě v období nejdůležitějšího přelomu v dějinách lidstva učinit zázrak ve hmotě a svým pochopením posunout hranice lidského vědomí. Pro čas transformace jsme se rozhodli už na samém začátku.

Někteří z nás přišli pomoci a jako světelné bytosti v lidském těle se inkarnovali na Zemi. Po určitý čas nám bylo v rodové linii, do které jsme byli sesláni, nakládáno do batůžku, a teď přichází doba očištění nejen pro nás, ale i pro lidi, kteří teprve ke světlu směřují.

Jak poznáte, zda jste si i Vy vybrali tento nelehký úkol? Následující body Vám napoví …

 1. Cítíte se ve své rodině jako cizinec.
 2. Pouta s Vašimi rodiči nejsou tak silná, jak by měla být.
 3. Nechápali jste své rodiče ani oni Vás.
 4. Máte pocit, že sem nepatříte.
 5. Jste velmi citliví.
 6. Vnímáte energie okolí.
 7. Jste láskyplní a otevření ke všem.
 8. Máte potřebu pomáhat druhým.
 9. Transformace na Vás tlačí každý den.

To je jen zlomek bodů, které charakterizují světelné bytosti ve hmotě, postačí však pro Vaše pochopení.

Jak tedy očistit své rodové linie napříč časem i prostorem a ukotvit do svého duchovního DNA nové vzorce?

Pomůcky pro Váš posun na této úrovni:

 1. Videoseminář „Očištění rodových linií.“
 2. Rozbor duchovního DNA rodičů. 
 3. DVD „Autoterapie na úrovni duchovního DNA.“
 4. Diagnostika bloků v duchovním DNA a vyladění energií.
 5. Práce se svou duší.

Co si máme představit pod pojmem „duchovní DNA V RODOVÉ LINII“?

Je to DNA našich energetických těl, které souvisí s čakrami. Každá čakra má své energetické tělo a své duchovní DNA. Tato těla obklopují celou bytost, vrství se na sebe a vzájemně se prolínají. Stejně jako fyzické tělo, mají i energetická těla svou paměť –  tzv. duchovní DNA. Do tohoto DNA se zapisují a ukládají všechny situace a s nimi související pocity a emoce z tohoto i minulých životů, jak na osobní, tak i rodové úrovni.  

Rodovou zátěž si táhneme sebou do všech inkarnací. Je to zátěž na úrovni duchovního DNA naší duše a my ji potřebujeme propustit, abychom tím uzdravili sebe i budoucí generace. Je to jediná možnost, jak zajistit, aby na naší planetě došlo ke všem změnám, které jsou naplánovány. Je to jediná možnost, jak změnit běh událostí a tuto Zemi posunout výš.

Uvědomme si svou důležitost. Každý z nás má osud svůj, osud svých dětí i budoucích generací ve svých rukou. Na našem pochopení závisí osud této překrásné planety Země.

„JÁ JSEM TRANSFORMACE VE HMOTĚ, V NEKONEČNÉM SYMBOLU OBNOVENÍ NOVÉ ZEMĚ. JSEM BŮH VE HMOTĚ. KONÁM A ČINÍM VŠECHNA SVÁ ROZHODNUTÍ V LÁSCE K PLANETĚ, KE VŠEM BYTOSTEM NA ZEMI I K SOBĚ SAMÉMU. TADY A TEĎ SE STÁVÁM SOUČÁSTÍ TRANSFORMACE TÍM, ŽE SE ROZHODUJI PODPOŘIT PROCES OBNOVY VE HMOTĚ, A TO BEZ ODKLADU. VŠE STARÉ A OMEZUJÍCÍ S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ ODEVZDÁVÁM K TRANSFORMACI A ROZHODUJI SE ZMĚNIT SVÉ OMEZUJÍCÍ VZORCE CHOVÁNÍ, ZMĚNIT SÁM SEBE A TÍM ZMĚNIT CELÝ SVĚT. JÁ JSEM SOUČÁST, JSEM STŘÍPEK MOZAIKY, SOUČÁST JEDNOTY NA ÚROVNI TRANSFORMACE. SPOJME SVÉ SÍLY, PROPOJME SVÁ SRDCE A ODTEĎ JIŽ NEDOVOLME NIKOMU ZASAHOVAT DO NAŠICH PRÁV, DO NAŠICH ŽIVOTŮ A DO SVOBODNÉ VOLBY NÁS SAMÝCH. TAK SE STAŇ!“ 

„JÁ JSEM TRANSFORMACE!“

Autor: Tina Energy a Michael K.

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích,

které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací.
U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy.

Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.