SILNĚ TRANSFORMAČNÍ ÚPLNĚK ve Střelci 29.5.2018

Spread the love

ČEKÁ NÁS SILNĚ TRANSFORMAČNÍ ÚPLNĚK!!!

Abychom mohli počítat s podporou Vesmíru, bude důležité, jít krok za krokem. Střelci totiž vládne Jupiter, planeta štěstí. Nenechme se rozptýlit, neboť teprve potom se náš sen stane skutečností. A nezapomeňme, že pokud se pro něco nadchneme, musíme to dotáhnout do konce!

Také se stále ještě budou spojovat partneři duše a bude probíhat velká životní transformace. Je nezbytné,abychom měli v tomto čase zpracovaná všechna témata z minulosti. Bude-li totiž ještě něco, na co jsme zapomněli, vyplave to o tomto úplňku na povrch a my se s tím budeme potýkat.

ÚPLNĚK ve Střelci 29.5.2018 nastane v 16:19 hodin.

AFIRMACE VHODNÉ KE ZPRACOVÁNÍ TĚCHTO ENERGIÍ

Dívám se do svého nitra, naslouchám své duši, uvědomuji si své pocity a emoce, navnímávám srdcem každou bolest, strach, či nezpracovanou emoci. Tady a teď ji transformuji na lásku v nejvyšším vědomí. Chápu sebe sama, naslouchám své intuici, jsem v harmonii se svou duší a uvědomuji si, jak důležité je být pevně ukotven. Přijímám všechny změny a transformuji celou svou bytost na frekvenci lásky v nejvyšším vědomí. Děkuji za vedení a za to, že mohu plně pochopit svou vlastní duši a své bytí.

Základní energie: Rozpínání, štědrost, víra, optimismus, pochopení, soucit, dobročinnost, naděje, soustředěnost ….

BarvaModrá

Základní živel: Oheň

 

ODKAZ – TRANSFORMAČNÍ OKÉNKO 

Nový pořad o aktuálních energiích transformace, s Tinou Energy a jejím partnerem duše…