Pomalu ukončujeme srpnový úplněk v Rybách – 26.8.2018

Spread the love

Karmický úplněk a jeho energie.

     Tento úplněk nastal 26.8.2018 ve 13.56 hod a přinesl s sebou velmi silnou transformační energii. Úplněk dokončoval všechny karmické vztahy a všechny vazby jak v partnerství, rodinách, tak i v pracovních vztazích. Na vztahovém nebi byly velmi silné bouřky, neboť tento úplněk rozdělil, co rozděleno býti má a spojil to, co k sobě patří. 

     Zároveň energetickým polem planety pluje velmi silná energie, která podpoří spojování partnerů duše. To však platí pouze za předpokladu, že jdete cestou světla, že na sobě intenzivně pracujete a že Vámi proudí láska v nejvyšším vědomí. Bez toho, aniž byste pochopili pravou podstatu a změnili svůj úhel pohledu na svět, ke spojení nedojde. Jediná cesta k dokonalému partnerství je cesta lásky v nejvyšším vědomí.

  • Poselství k úplňku :

  • „Vím, že cesta transformace je těžká, trnitá a bolestná. Cítím Vaši bolest a pohled na Vaše utrpení mi rve srdce. Přišla doba spravedlnosti, nastal čas změny, neboť Vaše chování již není přijatelné! Bez tlaku, bez bolesti a beze strachu nedokážete sami v sobě najít čistotu, správné hodnoty a láskyplnou energii. Ten, kdo ve mě nevěří, musí být napomenut a má energie musí změnit směr jeho cesty! Již bylo dost informací, zkušeností i vnuknutí, jež jsem skrze své na Zemi posílal. Nenasloucháte, překračujete hranice, nevěříte a stále se vracíte do minulosti! O tomto úplňku přichází poslední příležitost se otevřít. Jakmile se nerozhodnete jít cestou světla, již další možnost nebude. Najděte v sobě lásku, víru a pokoru! Jen tak Vám zůstane dar života!“
  • Nejvyšší vědomí
  • Jak jsem se již mnohokráte zmínila: „Jsem tu proto, abych Vás provedla transformací. Je to má cesta duše a já po ní kráčím s pokorou a absolutní láskou k nejvyššímu vědomí.“ 

Rozhodni se pro transformaci!

 
Srpen 2018
Transformační meditace s Tinou Energy!
Sobota 11.8.2018 v 17:45 hodin.
  • Krásná Hora u Havlíčkova Brodu – Svitálka 
  • Svitálka 153
  • cena 500,-
  • Tvar rezervační sms:   Svitalka + Vaše jméno a příjmení  
  • Odeslat na tel:   736 217 130