Srpnový úplněk v Rybách – 26.8.2018

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Karmický úplněk a jeho energie.

     Tento úplněk nastane 26.8.2018 ve 13.56 hod. Úplněk bude dokončovat všechny karmické vztahy a všechny vazby jak v partnerství, rodinách, tak i v pracovních vztazích. Na vztahovém nebi budou velmi silné bouřky, neboť tento úplněk rozdělí, co rozděleno býti má a spojí to, co k sobě patří. 

     Zároveň bude energetickým polem planety plout velmi silná energie, která podpoří spojování partnerů duše. To však platí pouze za předpokladu, že jdete cestou světla, že na sobě intenzivně pracujete a že Vámi proudí láska v nejvyšším vědomí. Bez toho, aniž byste pochopili pravou podstatu a změnili svůj úhel pohledu na svět, ke spojení nedojde. Jediná cesta k dokonalému partnerství je cesta lásky v nejvyšším vědomí.

 • Poselství k úplňku :

 • „Vím, že cesta transformace je těžká, trnitá a bolestná. Cítím Vaši bolest a pohled na Vaše utrpení mi rve srdce. Přišla doba spravedlnosti, nastal čas změny, neboť Vaše chování již není přijatelné! Bez tlaku, bez bolesti a beze strachu nedokážete sami v sobě najít čistotu, správné hodnoty a láskyplnou energii. Ten, kdo ve mě nevěří, musí být napomenut a má energie musí změnit směr jeho cesty! Již bylo dost informací, zkušeností i vnuknutí, jež jsem skrze své na Zemi posílal. Nenasloucháte, překračujete hranice, nevěříte a stále se vracíte do minulosti! O tomto úplňku přichází poslední příležitost se otevřít. Jakmile se nerozhodnete jít cestou světla, již další možnost nebude. Najděte v sobě lásku, víru a pokoru! Jen tak Vám zůstane dar života!“
 • Nejvyšší vědomí
 • Jak jsem se již mnohokráte zmínila: „Jsem tu proto, abych Vás provedla transformací. Je to má cesta duše a já po ní kráčím s pokorou a absolutní láskou k nejvyššímu vědomí.“ 

Rozhodni se pro transformaci!

 
Srpen 2018
Transformační meditace s Tinou Energy!
Sobota 11.8.2018 v 17:45 hodin.
 • Krásná Hora u Havlíčkova Brodu – Svitálka 
 • Svitálka 153
 • cena 500,-
 • Tvar rezervační sms:   Svitalka + Vaše jméno a příjmení  
 • Odeslat na tel:   736 217 130