Systém „nesystém“- nejstabilnější uspořádání v Nové Zemi

Spread the love

Klasická společnost funguje tisíce let na principu hierarchického systému, který je postaven na vzájemném energetickém napojení všech jeho článků. Ti, co jsou nahoře, žijí z těch, co jsou pod nimi, ti dole si musí najít někoho ještě slabšího nebo jsou nemilosrdně vysáti. Ti, kteří se cítí býti nahoře, nikdy nemají dost „potravy“ a snaží se neustále zesilovat proud energie, který k nim míří. Někteří z oněch „nahoře“ tuší, jiní bezpečně vědí, že nad nimi jsou ještě další a další, kteří pasou i po jejich energii a tak se život na planetě podobá nekonečné soustavě vzájemně propojených bytostí parazitujících jeden na druhém. Proč tomu tak je? Vždyť ve Vesmíru je energie pro všechny dost a Bůh je nekonečným Zdrojem energie a hojnosti. Proč toho nevyužíváme?

Inu, nechali jsme se zavřít pod jakýsi poklop (chcete-li Matrix, či do pyramidy ne-vědomí) a tam je přísun energie daný velikostí a obsahem onoho systému, do něhož už nic nepřitéká, neboť je odpojen od samotného Zdroje všeho Bytí, od Boha.

Nyní přichází čas nového uspořádání tak, aby každý, kdo se rozhodne, měl možnost napojit se na nekonečný Zdroj hojnosti a mohl naplnit svoji cestu duše.

Jak si takový model představit?

Má tvar pyramidy a od jeho základní buňky, nacházející se  na jeho vrcholu, se rozrůstá po jednotlivých vrstvách směrem dolů a stále se rozšiřuje. Jednotlivé buňky jsou zcela samostatné a jsou napojené každá z nich na Zdroj. Nikoliv tedy jedna na druhou, ale na nekonečný Zdroj. Tyto buňky se tedy v žádném případě nevysávají, nežijí jedna na úkor druhé, ale navzájem se pouze podporují. Sdílí svoje zkušenosti , spojují se v případě potřeby a pokud je to nezbytné, chovají se jako jeden CELEK! Jako např. mraveniště nebo úl.

V tomto uspořádání také neexistuje „nahoře“ a „dole“, jak jsme byli zvyklí a nemusí nás zároveň znepokojovat, pokud je někdo označen jako „první“. Každá buňka systému je totiž napojena zcela samostatně a jestli je někdo tzv. „nahoře“, „dole“ v „rohu“ nebo „uprostřed“, je celkem jedno. Jak ale víme z příkladů mraveniště nebo úlu, každý má jen a jen svoje role, kterých se drží. Teprve poté systém řádně funguje. A všimněte si prosím slova „role“. Jedná se skutečně jen o roli, nikoliv o označení pořadí důležitosti. Ta je totiž u každého stejná. Každá buňka je čistou duší, bezpodmínečně milovanou Bohem…

A jaké jsou výhody? Nové uspořádání je neomezeným Zdrojem svobody s nekonečným přítokem energie pro každého, kdo se rozhodne vystoupat až k jeho branám a stát se jeho součástí. Každý v něm může naplnit svoji cestu duše, aniž by tak činil na úkor jiného, jeho Zdroj hojnosti nikdy nevyschne.

Má to háček. Musíme se dostat do takových vibrací, abychom se na takový systém mohli napojit a tyto vibrace si také udržet. A to doopravdy, ne jenom krásnými slovy. Božské principy, podle nichž se totiž chod Vesmíru řídí, ať už se nám to líbí nebo ne, jsou totiž pro  všechny stejné a dokonale spravedlivé.

Takže vzhůru k výšinám!

Autor: Michael K

 

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.