Tina Energy® Transformační obraz- transformace solární čakry

Spread the love

Téma “propojení lásky v individuální sebevyjádření. Přijetí své jedinečnosti, naladění se na vibraci, která vychází zevnitř naší duše a otevření se zcela novému způsobu vnímání svých potřeb a odevzdání se proudu vědomí naší duše v absolutním splynutí s vlastní podstatou.”

Naprosté splynutí, sjednocení a ztotožnění se v plném a prostupujícím sebevyjádření své duše. Jde o úplné odevzdání se vlastní podstatě v proudu jedinečnosti a sebevyjádření svých pocitů v absolutní pravdě. Přiznání si skutečných pocitů, které jsou uloženy uvnitř našich duší a jejich projevení se v přítomném okamžiku. 

Není možné si lhát ani unikat před pravdou, která se skrývá v našich duších. Naše jedinečnost a originalita vykvete a plně se rozvine teprve až si přiznáme své skutečné pocity. V této době již není možné nikým manipulovat ani parazitovat na energiích a tvorbě jiných bytostí, neboť každý má možnost jít svou vlastní individuální cestou a začít tvořit svůj vlastní příběh. Cesty různých bytostí se mohou propojit v případě, že se navzájem nijak neomezují. Tématem bude také respekt k sobě navzájem a zároveň plný respekt ke svobodné tvorbě každého. 

Velikost 50 cm x 70 cm