Tina Energy- Tři stupně transformace aneb jak se zbavit transformačních depresí

Spread the love

Abychom se zbavili transformačních depresí, je potřeba projít třemi stupni transformace.

V první fázi transformace je nutné své bloky nalézt, poznat a propustit.

A proč vlastně? 

Protože každým takovým blokem, který jsme ještě nepropustili, přitahujeme, aniž bychom si to uvědomovali, negativní energie z vnějšího světa.

Ty potom negativně ovlivňují naši přítomnost i budoucnost. Každý nezpracovaný a nepropuštěný pocit nebo emoce, či situace z minulosti, se nyní obrovskou silou vysokých energií, které nyní proudí energetickým polem celé planety Země, dere na povrch právě ve formě transformačních depresí (viz. článek: Transformační deprese ). Zkrátka a dobře, vše, co jsme nepropustili, nás nyní dohání a křičí nám do ucha : „Okamžitě mě propusť ze svého těla i duše!“ S obrovskou razancí nás vesmír nutí propustit vše, co nám škodí, ubližuje, čeho se bojíme i to, co schováváme před světem.

V dnešní době, kdy  každým dnem energie přicházející na planetu prudce sílí, je naprosto nezbytné tyto bloky najít a propustit, neboť to, co mohlo v minulosti zůstat skryto, je nám nyní zrcadleno s obrovskou silou. Budeme-li vyzařovat lásku,  bude nám vrácena zpět. Budeme-li vyzařovat, třeba i nechtěně, negativní vibrace, jako jsou strach, nenávist, žárlivost apod., budou se nám s obrovskou silou vracet zpět. Je to prostě zákon přitažlivosti, který nyní působí tisíckrát silněji a rychleji než v minulosti a stále se zrychluje a sílí.

V druhé fázi je třeba pracovat na úrovni fyzického těla.

Pokud jsme se v minulosti potýkali s fyzickými obtížemi, nezřídka se naše chování pohybovalo podle vzorce, který by se dal shrnout do jedné věty: „Udělejte se mnou něco!“ Jinými slovy, byli jsme zvyklí přesouvat odpovědnost za nás samé a vyřešení našich obtíží na někoho jiného bez toho, abychom si uvědomovali, že jsme to pouze my, kdo můžeme sami sebe měnit. Dnes již doba , kdy terapeut rozpustil naše bloky za nás, skončila. Neseme veškerou odpovědnost  každý sám za sebe a je na nás, abychom se s tím vypořádali. Učme se proto sami procházet svoje tělo, vnímat vše, co se ním děje a učme se pracovat s jeho energií.

!!! Mění se i role terapeuta. Namísto toho, aby tzv. „léčil“,  stává se lektorem, neboť transformací sám úspěšně prošel, tyto techniky už používá a vede nás k tomu, abychom se naučili být soběstační, nezávislí, zdraví, šťastní a spokojení !!!

Ve třetí fázi nás čeká práce s duší.

Pokud se prokoušeme dvěma předchozími fázemi, nalezneme a odstraníme svoje zátěže a bloky a očistíme svoje tělo, můžeme vykročit do nových časů. Můžeme se konečně spojit se svou duši a najít šťastnou cestu, kterou jsme si sami vybrali.

Bez toho, aby nás cokoliv sráželo zpět, můžeme konečně svobodně navnímat, po čem naše duše opravdu touží.

Být v souladu se svou pravou podstatou.

Nalézt konečně cestu své duše, cestu ke štěstí ve všech oblastech našeho života, cestu ke spokojenosti a absolutní harmonii.

Autoři článku:

Tina Energy – majitelka Školy transformace, transformační průvodce a lektorka

Michael K. – lektor, transformační průvodce