Transformace- cesta zpět k Bohu

Spread the love

 

Období konce roku je mimořádně energeticky silné. Probíhá silné čištění na úrovni, která brání duším ve sjednocení těsně před vstupem do JEDNOTY, těsně před průchodem tunelem do Světla, tedy domů.

Pokud se nám proto v tomto období podaří doopravdy a do hloubi duše očistit od všech pout, které nám doposud brání zbavit se všech principů duality na všech úrovních, kam ještě dosahuje, tedy do páté úrovně vědomí, bude nám umožněno proklouznout ve spojení se všemi svými dříve oddělenými částmi duše zpátky domů.

Co nám ještě brání v tom, abychom nabrali onu „třetí kosmickou rychlost“?

Je to vše, co samo o sobě pracuje s principem černá/bílá, dobro/zlo, světlo/ tma. Doposud jsme totiž vnímali náš svět v horizontální poloze duality, která náš směr udržovala na nízké oběžné dráze jaksi „na plocho“. Dobro a zlo, světlo a tma zde byly krajními body, mezi nimiž se pohybovaly naše kroky. Neuvědomovali jsme si, že vnímání světa v této poloze udržuje „status quo“ Systému, těžícího z tohoto vnímání světa.  Proto také Systém, který nás mohl ovládat, podporoval dobro stejně jako zlo. Tím totiž velmi chytře odváděl naši pozornost a naši dráhu v horizontální poloze. My pak měli pocit, že letíme vzhůru za Světlem, naše dráha však kopírovala zemský povrch a pohybovala se v těch mezích, v nichž to Systém potřeboval.

Nyní přichází čas obrovské příležitosti obrátit vnímání z polohy horizontální do polohy kolmo vzhůru, zbavit kříž jeho vodorovné části a vyletět ke Světlu!

K tomu je ale potřeba udělat něco, co se každému nebude chtít, ať už z ega anebo z přesvědčení, že drží dary, které dostal pro cestu vzhůru. Ne každý hned pochopí, že ve skutečnosti vládne nástroji, které potřeboval pouze pro určitý kus své cesty a které musí, pokud chce učinit ten nejdůležitější krok, odevzdat. Už jsem psal o tom, že v Systému je poslední tón falešný.

Nyní je to právě ten poslední krok, který je potřeba vyladit do harmonie s nejvyššími vibracemi Universa.

Je to krok, kdy odevzdáváme veškeré schopnosti, které nám pomáhaly v minulosti a přijímáme pouze lásku, čistotu a přítomný okamžik. Naladíme se (pomocí autoterapií) na nové frekvence křišťálů a ametystů, které nám přišly na pomoc a přinesly takovou úroveň vibrací, z níž můžeme z vrchu nahlédnout na naši předchozí „oběžnou dráhu“ a pochopit. Tedy transformovat ….

Už není potřeba věštění budoucnosti ani skenování minulosti. Není potřeba nic ovlivňovat, vstupovat do dějů, bojovat za dobro. Je potřeba pouze procítit PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK. Tam, v jednom jediném bodě, se protnou dva vrcholy proti sobě mířících pyramid. Tam se protne Minulost s Budoucností. Zlo je dobrem na různých úrovních, dobro se od určitého stupně stává zlu rovným. To, čím jsme prošli, byly jen stupně vývoje a všichni, které jsme cestou potkali, byli našimi učiteli. Čím přísnějšími, tím více poznání nám přinesli.

Teď stojíme před tunelem vedoucím domů zcela prosti všeho. Odevzdáme vše, co máme, absolutně věříme a beze strachu vstupujeme v jednom jediném přítomném bodě do tunelu světla, který vede až DOMŮ. Tam, kde naše cesta započala…

 

Autor: Michael K a Tina Energy

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.

TINA ENERGY ® AUTOTERAPIE