Transformace ve hmotě – umění sebevyjádření a komunikace

Spread the love

 

Noříme se stále hlouběji do náprav všech pokřivených vzorců myšlení a chování na této planetě. Možná jsme žili v naději, že budeme některých nepříjemných zkušeností ušetřeni. Bohužel, nebudeme. Kdysi jsem napsal článek o tom, že dostaneme do ruky hadry a košťata a budeme si na planetě muset uklidit sami. Bůh to za nás neudělá a ani udělat nemůže. Chápeme, ale přesto jsme živili jiskřičku naděje, že se některé věci obejdou bez našeho fyzického přičinění. Kdepak. Sebemenší zaváhání, nedostatek včasného a úplného sebevyjádření, překročení hranic jiného, nebránění svých hranic a mnohé další prohřešky proti jinému, či proti sobě samému. Vše se nám obratem vrací s jasným pokynem: „Znovu a lépe!“.

A my znovu bezradně stojíme s hlavou vztyčenou vzhůru s otázkou. „Co po mně vlastně chceš?“

Není to tak těžké, jde jen o pochopení základních principů.

„Vyjadřuj pocity své duše!  Sděluj je ostatním bez agrese a s láskou a důsledně se jimi řiď.“

„Respektuj cestu duše všech ostatních, ale jdi důsledně po své cestě a nenech se z ní nikdy svést!“

„Nežij na úkor jiných, ale nestrp, aby kdokoliv žil na úkor tvůj!“

Přišel čas jasného sebevyjádření, komunikace a vymezení hranic. To proto, abychom mohli každý z nás opustit cestu, která není naší cestou duše a najít svůj pravý proud žitého štěstí a hojnosti. Ten, který si naše duše dávno vybrala a do něhož se má právě teď ponořit.

To, abychom mohli s láskou vyjádřit, co opravdu cítíme. Abychom se naučili sdílet své pocity s ostatními. Bez agrese, s pokorou i respektem.

Je čas jasné a láskyplné komunikace. Bez sentimentu, bez zakrývání vlastních pocitů duše, bez diplomacie a kompromisů, ale také bez agrese a s největší láskou ke všem ostatním i k sobě.

Jedině tímto způsobem komunikace neubližujeme sobě a neškodíme pokrytectvím ostatním.

Sebevyjádření, sebehodnota, respekt, pokora a láska. To jsou slova, která mi přicházejí.

Učme se tedy z duše vyjadřovat sebe, přijímat sebe i ostatní, respektovat i chápat. A prosím povšimněme si toho slovíčka: „Z DUŠE“.

To, že jinému se skřípěním zubů, tzv. z hlavy, připustím, že ho chápu, a pak jeho rozhodnutí naprosto nerespektuji, není oním novým způsobem komunikace.

A zvykněme si, že nová doba je dobou změn. Budeme měnit svá místa podle plánu naší vlastní cesty, budeme se loučit a zase shledávat, budeme se vydávat na své individuální trasy i putovat, třeba  jen na chvíli, v různých společenstvích.

Užijme si tedy změn a netrvejme na plánech naší mysli. Vždyť energie nové doby je překrásně duhová….

Autor: Radek

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Celý portál, všechny informace, názvy i služby jsou chráněny evropskou ochrannou známkou: Tina Energy® Záruka energie

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích. Copyright © 2019 SKYENERGY TV. Všechna práva vyhrazena.