Transformační zpravodaj 17.6.2019

Spread the love
Článek v audio verzi s vloženou energií, který obsahuje konkrétní informace o dnešní energii na planetě 🙂
Autor: Tina Energy®

Dnešní den přichází energie hojnosti ve zcela nové frekvenci. Víru energie, který se objevuje říkejme např. „portál žitého štěstí“. Tento portál je zde na planetě ukotven již pár týdnů, ale dnešní den tato energie vibruje do zcela nových frekvencí. Na energie obsažené v tomto portálu se navazují další buněčné struktury, které tento portál posouvají do zcela nové roviny vnímání , kterou nazveme např. tvořivou silou „Nové Země“. Původně šlo čistě o energii tzv. „žitého štěstí“ a díky tomu, že se na tuto energii začaly postupně navazovat zcela nové buněčné struktury a frekvence, se tento portál transformuje na tvořivou sílu „ Nové Země“. Napříč pyramidou vědomí se tato energie mění dle stupně vnímání a její spektrum se projevuje na prvním stupni „žitým štěstím“ a v momentálně nejvyšší dostupné úrovni se projevuje jako tvořivá síla „Nové Země“ a celé buněčné struktury. Tento proces je velmi složitý a funguje na frekvenci vyzařované buňkami na individuální úrovni, ale zároveň celý proces a jeho dopad se jakoby zahušťuje dalším propojením do jednoty celku. Popsat celý proces by bylo velmi náročné a velmi zdlouhavé vzhledem k tomu, že funguje v mnoha úrovních. V tomto procesu jsou obsaženy veškeré frekvence, veškerá barevná spektra, která jsou momentálně na této planetě dostupná. Tento proces je vedený, koordinovaný a ve svém důsledku přinese úžasné možnosti.

Červnová transformace- začínáme zpracovávat vztahy na úrovni vědomí. Pochopit je a propustit staré a nefunkční vzorce chování a myšlení, je pro nás všechny nyní stěžejní. Transformace nabývá na intenzitě a jedině pochopení může uvolnit staré blokády a nastavit nové vzorce, bez kterých by nefungovaly vztahy „Nové doby“ a energie milování na úrovni duší, které se před časem ukotvily v energoinformačním poli planety Země. Jsme-li v souladu s touto energií a nemáme-li bloky v  této oblasti, plujeme s proudem absolutního vědomí. Planeta potřebuje kompletní restrukturalizaci těchto energií, neboť jsme naše negativní vzorce nechali zajít až příliš daleko. Závislosti, nepochopení, omezování, manipulace a znásilňování naší vlastní duše v prožívaných vztazích musí skončit. Spousta lidí žije ve vztazích, kdy sami sebe trýzní a omezují, aby za každou cenu udrželi rodinu, která již dávno nefunguje. Jejich důvody jsou strach ze samoty, společný majetek, děti, okolí, případně pocity viny, či energie sebezapření a sebetrýznění.

V nových vztazích jsou pouze energie absolutní svobody, lásky, pochopení, vnímání jeden druhého a také neomezená komunikace. Sděluji s láskou, co má duše potřebuje  a také to dostává. Partner mě vnímá, chápe a není v něm ani náznak, že by mi nedopřál, co potřebuji, neboť touží naplnit náš vztah stejně jako já. To je pravá láska! Až teprve bez žárlivosti a bez omezení přichází skutečný prožitek naplněného a svobodného vztahu. Takový vztah prožíváme s Radkem jako dvojplamen již rok a půl. A je nutné říci, že jsme společně prošli velmi těžkými situacemi, abychom se naučili žít jinak. Po celou dobu jsme se učili opouštět staré vzorce, chovat se jinak, abychom se v našem partnerství propojili na mnohem vyšší úrovni vědomí. Takto bude působit měsíc červen. Ukáže nám naše bloky ve vědomí, abychom našli energii žitého štěstí i ve vztazích. Toto období bude velmi silné a intenzivní, neboť vztahy jsou metlou naší doby. Jsme tu proto, abychom změnili náš pohled na tuto oblast a její vnímání. Jedině tak může transformace na planetě postoupit do další fáze!

 

Autor: Tina Energy 

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Celý portál, všechny informace, názvy i služby jsou chráněny evropskou ochrannou známkou: Tina Energy® Záruka energie

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích. Copyright © 2019 SKYENERGY TV. Všechna práva vyhrazena.