Význam čísel- Tina Energy- Čísla jako průvodci transformací- číslo 3

Spread the love
Tina Energy® www.tinaenergy.cz. Tento příspěvek lze kopírovat a šířit pouze s výslovným souhlasem autora. Lze ho sdílet na sociálních sítích pouze v originálním znění včetně uvedení zdroje.

Číslo 3 je Boží vedení v propojení všech tří částí vaší bytosti. Ducha, Hmoty i Vědomí. Je to určitý stupeň mistrovství, pochopení, částečné transformace a nalezení sebe sama. Je to vaše propojení do celistvosti, v souladu s Božskou energií, která vámi proudí, vy si ji plně uvědomujete a předáváte ji dál. Je to láska projevená na úrovni Bytí, život žitý srdcem, proudění myšlenek v lásce.

Kombinace 3-0 (V dvojkombinaci nehraje roli pořadí čísel).

Vede tě k ukončení, pochopení a posunu do další fáze transformace. Božskou energii, která tebou proudí, je potřeba v lásce předávat dál a světlo ve tvém srdci šířit v přítomném okamžiku „TEĎ A TADY“. Je to nutnost vystředit se do přítomnosti a naučit se proudit lásku právě „TEĎ“, bez zátěže z minulosti a obav z budoucnosti. Jen láska  a světlo v každém okamžiku tvého života.

Kombinace 3-1.

Je to uvědomění si síly vlastního vědomí. Potřeb a převzetí zodpovědnosti za vše, co našimi myšlenkami proudí. Potřeba uvědomění si, jakým způsobem ovlivňuji realitu, tím, na co právě teď myslím. Je to signál k proudění lásky do mysli a napojení se na vědomí ve svém srdci, protože pouze srdce vás dokáže provést přítomností v lásce.

Kombinace 3-2 .

Je potřeba  se zaměřit na vztahy a jejich transformaci. Kombinace těchto dvou čísel značí, že na sobě máte neustále pracovat a uvědomovat si v přítomném okamžiku, co můžete změnit, jakých vzorců je potřeba se zbavit, vnímat svou intuici a nastavovat nové vzorce, které vycházejí z vašeho srdce a přesvědčení vaší duše. Je potřeba se zaměřit na to, co skutečně cítíte uvnitř sebe a toto projevovat navenek. Zkrátka dělat jen to, co je v souladu s přesvědčením a podstatou vaší duše. A to nejen ve vztazích milostných, pracovních, rodičovských, ale i ve vztazích k sobě samému.

Kombinace 3-3.

Je to kombinace čísel, v nichž se promítá splynutí jednoty. Tato čísla vás vedou k pochopení, že jediná energie, která proudí planetou, je láska a Božské vědomí. Je to cesta transformace, cesta k projevu a „načtení“ křišťálového vědomí. Zároveň je to čistota mysli, ducha i těla, projevená tady a teď na úrovni Bytí.

Kombinace 3-4.

Jsi veden po své cestě duše. Již po ní kráčíš, případně do ní směřuješ. Cyklíš-li, je to upozornění, že se máš vymanit z karmického kolečka pochopením a převzetím odpovědnosti v přítomném okamžiku. Pochopíš-li, že tvá minulost je odrazem tvých pocitů a emocí napříč časem i prostorem, přijmeš-li, že sis všechny situace stvořil sám svým ne-pochopením, pak dokážeš uzavřít karmický cyklus teď a tady. V přítomném okamžiku odpusť sobě samému a přijmi odpovědnost za to, že to JÁ (ego) jsem strůjcem a že mohu a vše změnit v jedné vteřině prožité v lásce a pochopení.

Kombinace 3-5

Je to transformace, změna, která probíhá právě teď. Nyní se transformuje tvé vědomí a ty stojíš na samém konci a stejně tak na začátku zcela nové fáze tvého života. Jakmile pochopíš (viz 3-4), projdeš změnou na energetické úrovni, která se později projeví i ve fyzické realitě.

Kombinace 3-6.

Tvá změna se právě teď projevuje ve hmotě. Je potřeba přijímat vše, co k tobě přichází s otevřeným vědomím a měnit svůj život tak, jak to cítíš a vnímáš. Ty sám víš, co je pro tebe nejlepší. Pokud se zahledíš do své duše, najdeš, co hledáš, najdeš sílu, která tě provede změnou ve tvém životě.

Kombinace 3-7.

Jdeš správnou cestou. Tvá duše se stále vyvíjí, roste, propojuje se s Božskou podstatou, a to je správná cesta. Stále více se propojuje s láskou, s Božským vědomím, stále více je cítit harmonie, vyváženost a ukotvení v přítomném okamžiku s pocitem štěstí.

Kombinace 3-8.

Hojnost poznání, hojnost pochopení, proudění energií, propojování, prolínání a přijímání. Stále silnější transformační vědomí a tím přicházející hojnost do tvého života a růstu tvé duše.

Kombinace 3-9.

Přechod do nové dimenze. Postup a růst duše, pochopení starého a přijetí nového. Začátek další překrásné fáze tvého života. Když něco končí, něco nového začíná. Propusť vše staré s láskou a s láskou v lásce přijmi nové. Nebraň se změně a ukončení. Je to nový začátek.

 

Autor: Tina Energy a Michael K

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.

 

 TINA ENERGY ® AUTOTERAPIE