Význam čísel- Tina Energy- Čísla jako průvodci transformací- číslo 4

Spread the love
Tina Energy®. Tento příspěvek lze kopírovat a šířit pouze s výslovným souhlasem autora. Lze ho sdílet na sociálních sítích pouze v originálním znění včetně uvedení zdroje.

Čtyřka nám ukazuje karmické situace, pokud nemáte zpracováno.

V případě, že zpracováno máte, provází vás po cestě duše. Upozorňuje na to, co je vaším úkolem právě teď v tuto chvíli, na co se zaměřit a čemu věnovat pozornost. Jakmile požádáte o vedení prostřednictvím transformačních čísel, je již potřeba vnímat svou duši a své pocity, naslouchat své intuici a vždy si uvědomit, zda jdu správnou cestou, tedy pozitivní, anebo zda cyklím a vím, že mě stále ještě z minulosti něco tíží.

Snažte se navnímat čísla srdcem a pokuste se vypnout ego.

Pro nastávající transformační čas, jako pomůcka pro všechny, kteří potřebují Božské vedení přichází skrze channeling nástroj, který vám pomůže se zorientovat v aktuálních energiích a povede vás vaší transformací a tématy k aktuálnímu zpracovávání bloků a energií k dalšímu posunu vaší duše.

Budete-li řešit jakékoliv téma, čísla vám mohou napovědět, jakým směrem se má vaše transformace ubírat. Tento článek si nespojujte s klasickou numerologií. Nehledejte tedy význam čísel ve vašich životních číslech ani datech narození.

Jedná se průvodce v čase TADY A TEĎ, tzn. pomůže vám např. tehdy, když uvidíte aktuální čas na hodinách, předjede vás třeba auto s těmito čísly na RZ apod. Nevíte-li si rady tady a teď, podívejte se kolem sebe. Vždy se objeví čísla, která vás povedou a napoví, neboť Bůh je ve hmotě a skrze tato čísla promlouvá právě k vám v přítomném okamžiku. Doporučuji se „zpřítomnit“ a požádat o vedení. Pak přijde odpověď, o kterou jste požádali, ať už skrze čísla, pocity, jasnoslyšení apod. Věřte si! Láska vás vede.

 

Význam čísel:

Pozn: Pozice čísel v dvojkombinacích není důležitá a vždy vyjadřuje smysl níže popsaný. U trojkombinací je již pořadí čísel důležité!

 

Dvojkombinace 4-0

Význam negativní: Zdůrazňuje, že je potřeba okamžitě jednat, najít ve své minulosti všechny situace, které jsme nepropustili a uzavřít karmické kolečko. Záleží na tom, jaká další čísla tuto dvojici provázejí.

Význam pozitivní: Ukončil jsi, případně ukončuješ, karmické cyklení a nastupuješ na svou cestu duše.

Dvojkombinace 4-1

Význam negativní: Tato čísla vás vedou k okamžité změně vzorců chování a myšlení. Pokud myslíš tímto způsobem, vytváříš si karmu!

Význam pozitivní: Pochopil jsi minulost a ve svých myšlenkách se ubíráš správným směrem. Intuice tě vede po cestě duše a ty si všímej znamení a stále na sobě pracuj.

Dvojkombinace 4-2

Význam negativní: Propusť karmický vztah, uvědom si, že cyklíš, propusť závislosti, staré vzorce a dovol si být svobodný.

Význam pozitivní: Začne nebo začíná tvá cesta duše s dvojplamenem. Uč se novým vztahům, novým vzorcům, vědomě prožívej vše, co je vaší společnou součástí.

Dvojkombinace 4-3

Význam negativní: Zůstáváš ve starém světě, ještě jsi nenalezl harmonii mezi propojením těla, duše a mysli. Nejsi schopen prožívat přítomný okamžik. Je to signál, abys odevzdal svou cestu duše a našel sebe samého.

Význam pozitivní: Jsi celistvý, vnímáš svět srdcem a žiješ v souladu se svou duší. Tady a teď Bůh říká: „Pokračuj a kráčej dál po své cestě duše!“

Dvojkombinace 4-4

Význam negativní: Nejsi schopen nalézt duchovní cestu, resp. tu jedinou správnou cestu, kdy duch sestupuje do hmoty. Znamená to žít v lásce, pokoře, pochopení, s respektem a svobodou, s přijetím zodpovědnosti za tvorbu svého vlastního života, s pokorou a odevzdáním.

Význam pozitivní: Započala tvá cesta duše, jsi tam, kde máš být, cítíš  a vnímáš jednotu, jsi celistvý.

Dvojkombinace 4-5

Význam negativní: Je potřeba okamžitě jednat a transformovat sebe, své myšlení, své vzorce chování. Nastup bez odkladu cestu transformace.

Význam pozitivní: Právě procházíš změnou, vymaníš se ze starých pout, tady a teď se transformuje tvá duše a ukončuje karmický cyklus.

Dvojkombinace 4-6

Význam negativní: Nevidíš, že potřebuješ změnit vše, co tě obklopuje ve hmotě i na úrovni bytí. Tato čísla tě vedou k pochopení a uvědomění si, že nejen materiálno je součástí harmonického života. Vyrovnej hmotnou a duchovní cestu životem.

Význam pozitivní: Tvá cesta ve hmotě je předem dána a naplánována. Přijímáš, odevzdáváš a pokud přidáš vděčnost za vše, co tě obklopuje, stále více se otevíráš životu ve hmotě, v lásce a harmonii.

Dvojkombinace 4-7

Význam negativní: Nepostupuješ správně, ovlivňují tě stará paradigmata. Je potřeba je propustit a odevzdat společně se všemi energiemi, které nejsou tvoje, včetně všech situací, pocitů a emocí, které jsi do sebe přijal a vzal za své napříč časem i prostorem (karmické situace od zrození duše až do „teď a tady“).

Význam pozitivní: Ubíráš se správnou cestou, která jde v souladu s tvou duší a s tím, co sis před vstupem na tuto Zemi vybral. Pokračuj!

Dvojkombinace 4-8

Význam negativní: Zhmotňuje se karma ohledně hojnosti, neboť cyklíš ve starých energiích a nejsi schopen je přetransformovat. V přítomném okamžiku propusť vše, co nejde v souladu s tvou duší.

Význam pozitivní: Tvá cesta duše ti přináší radost a spokojenost. Jdeš správně, vnímáš a chápeš v širších rozměrech, procházíš transformací a jsi v souladu.

Dvojkombinace 4-9

Význam negativní: Okamžitě pochop, kde je potřeba udělat změnu! To, co do tvého života nepatří, okamžitě propusť a tím změň svůj směr.

Význam pozitivní: Změna, kterou procházíš, tě posune a ukáže ti správnou cestu, která vede k harmonickému životu.

 

Autor: Tina Energy a Michael K

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.

 

 TINA ENERGY ® AUTOTERAPIE