Význam čísel- Tina Energy- Čísla jako průvodci transformací- číslo 6

Spread the love

Šestka je průvodce hmotou. Je to číslo , které nás upozorňuje na to, co ovlivňuje náš život a zároveň nás provede všemi potřebnými změnami v oblasti 1. čakry. Šestka je hmotná. Spojuje ducha s hmotou a při jejím výkladu nedovoluje nebýt k sobě upřímný. Je to žitá skutečnost v pravdě. Vyjádření duchovních principů ve hmotě. Šestka jsou promítnuté duchovní principy (láska, víra, pochopení, pokora) ve hmotě. Pokud si egem budeme vybírat pouze pozitivní významy a nepřiznáme si skutečnost (že se nám nedaří, máme nesprávného partnera apod.), hrozí, že nás zavede do vlastní vysněné reality a my v ní z ega nebo strachu zůstaneme. Šestka je vědomé „Bytí“ v pravdě!!!

Snažte se navnímat čísla srdcem a pokuste se vypnout ego. Při výkladu těchto čísel je velmi důležité přiznat sám sobě pravdu a skutečně bez růžových brýlí se navnímávat do své duše a nechat se vést. Budete-li sami sobě lhát nebo zavírat oči před skutečností, pak budete velmi těžko hledat spokojenost.

Pro nastávající transformační čas, jako pomůcka pro všechny, kteří potřebují Božské vedení, přichází nástroj, který vám pomůže zorientovat se v aktuálních energiích a povede vás vaší transformací a tématy k aktuálnímu zpracovávání bloků a energií k dalšímu posunu vaší duše.

Budete-li řešit jakékoliv téma, čísla vám mohou napovědět, jakým směrem se má vaše transformace ubírat. Tento článek si nespojujte s klasickou numerologií. Nehledejte tedy význam čísel ve vašich životních číslech ani datech narození.

Jedná se o průvodce v čase TADY A TEĎ, tzn. že vám pomůže např. tehdy, když uvidíte aktuální čas na hodinách, předjede vás třeba auto s těmito čísly na RZ apod. Nevíte-li si rady tady a teď, podívejte se kolem sebe. Vždy se objeví čísla, která vás povedou a napoví, neboť Bůh je ve hmotě a skrze tato čísla promlouvá právě k vám v přítomném okamžiku. Doporučuji se „zpřítomnit“ a požádat o vedení. Pak přijde odpověď, o kterou jste požádali, ať už skrze čísla, pocity a emoce, případně skrze vědomí. Věřte si! Láska vás vede.

 

Význam čísel:

Pozn: Pozice čísel v dvojkombinacích není důležitá a vždy vyjadřuje smysl níže popsaný. U trojkombinací je již pořadí čísel důležité!

 

Dvojkombinace 6-0

Význam: Tato kombinace nás provází hmotou. Pokud je nula vpravo, stojí na pozici přítomného okamžiku, upozorňuje nás na důležitost všech změn, které přišly nebo přicházejí a my je máme beze strachu přijímat. Pokud je nula vlevo, pak signalizuje ukončení cyklu a provedení změny v oblasti 1. a 2. čakry. Tzn. práce, rodina, finance, vztahy, zdraví apod.

Dvojkombinace 6-1

Význam negativní: Je okamžitě  potřeba změnit myšlenky, jimiž si tvoříte bytí, protože si jimi zastavujete proud harmonie svým nepochopením. Držíte se starých vzorců chování a myšlení a Bůh vás s láskou upozorňuje, že je potřeba vystoupat do vědomí. Tento případ je stejný v trojkombinaci (661), kde jednička stojí vpravo na pozici přítomného okamžiku.

Význam pozitivní: Pokud je jednička na pozici vlevo, jdeš ve svých myšlenkách správnou cestou. Zároveň si tvoříš svůj život a přítomný okamžik velkou silou. 

Dvojkombinace 6-2

Význam negativní: Dáváš přednost životu ve hmotě před cestou transformace. Je potřeba obě cesty spojit v jednu, tzn. jít hmotným životem s láskou a pochopením a propojit obě v harmonii v žití. Toto číslo zdůrazňuje, abyste nešli pouze hmotou, ale soustředili se i na duchovní principy a na jejich prožívání.

Význam pozitivní: Znamená to, že váš duchovní vývoj má naopak pozitivní vliv na prožívané štěstí. Chápete duchovní principy a váš život ve hmotě je díky tomu harmonický.

Jdete-li duchovní cestou a ve hmotě se vám nedaří, pak v sobě máte stále ještě překážky, které brání vnímání přítomného okamžiku, jeho prožívání a nejste schopni nalézt žité štěstí.

Dvojkombinace 6-3

Kombinace těchto čísel je přijetí vlastní tvořivé síly, zodpovědnosti za ni a za svůj život. Upozorňuje nás na nutnost přijetí zodpovědnosti za vlastní tvorbu napříč časem i prostorem. Je to výzva, abys všechno propustil a mohl žít bez zátěže, výzva k uvědomění si vlastního božství.

Význam negativní: Těmito čísly tě Bůh upozorňuje na to, že je potřeba ve hmotě prožívat a že tvé ego je překážkou pro harmonii ve tvém životě. 

Význam pozitivní: Jsi sám sobě tvůrcem  a na základě svých pocitů a emocí si tvoříš svůj život. Cítíš vlastní sílu a zodpovědnost za své konání. Toto číslo je uvědomění si, že náš život je tvořen na základě pocitů a emocí, které prožíváme právě teď v tomto okamžiku.

Dvojkombinace 6-4

Význam negativní: Stále jsi ještě neprovedl potřebné změny, abys mohl jít po své cestě duše. Zastav se a uvědom si, co se bojíš udělat a kde v jaké oblasti zůstáváš ve starých energiích.

Význam pozitivní: Jdeš hmotou po své cestě duše. Pomáháš a dokážeš tvořit svou realitu s odevzdáním a pochopením. 

Dvojkombinace 6-5

Význam negativní: Je potřeba okamžitě jednat a transformovat sebe, své myšlení, své vzorce chování. Nastup bez odkladu na cestu transformace! Udělej potřebné změny, které ve tvém životě způsobí posun do nových energií a časem i do nového života v lásce a harmonii.

Význam pozitivní: Právě teď procházíš změnou na úrovni hmoty a vlastního bytí. Opouštíš staré návyky, vzorce i způsoby chování a díky tvému pochopení brzy začneš novou fázi svého života. Jsi připraven žít svou vlastní čistotu.

Dvojkombinace 6-6

Šestka je hmotná. Spojuje ducha s hmotou a při jejím výkladu nedovoluje nebýt k sobě upřímný. Je to žitá skutečnost v pravdě. Vyjádření duchovních principů ve hmotě. Šestka jsou promítnuté duchovní principy (láska, víra, pochopení, pokora) ve hmotě. Pokud si egem budeme vybírat pouze pozitivní významy a nepřiznáme si skutečnost (že se nám nedaří, máme nesprávného partnera apod.), hrozí, že nás zavede do vlastní vysněné reality a my v ní z ega nebo strachu zůstaneme. Šestka je vědomé „Bytí“ v pravdě!!! Pochopil jsi, co máš teď udělat?

Dvojkombinace 6-7

Význam negativní: Jdeš špatnou cestou. Zastav se a navnímej si srdcem změnu směru! Nech se vést intuicí a pocity, jen tak se na rozcestí vydáš správnou cestou!

Význam pozitivní: Ubíráš se správnou cestou, která jde v souladu s tvou duší a s tím, co sis před vstupem na tuto Zemi vybral. Pokračuj! Probíhá změna ve tvém životě a na tvé cestě duše. Momentálně se tvůj život mění k lepšímu, protože na sobě pracuješ a duchovně rosteš.

Dvojkombinace 6-8

Význam negativní: To, že nepropouštíš svou minulost, ovlivňuje tvou hojnost ve všech oblastech, hlavně na úrovni financí a 1. čakry. Připravuješ se o zážitky, o úžasné chvíle a láskyplné prožitky v přítomném okamžiku. Tím, že se bráníš změně v těchto oblastech, si zavíráš cestu ke spokojenosti a harmonii ve tvém životě. Dále toto číslo ukazuje, že je potřeba přijímat duchovní principy ve hmotě a řídit se jimi. Tedy jít „srdcem“ hmotou!

Význam pozitivní: Díky tvé tvrdé práci nyní přichází odměna a hojnost. Jde ruku v ruce s tvým pochopením a vzestupem do vědomí. Tvůj život se mění a začíná se naplňovat vědomým prožíváním harmonie a lásky. Stále více se otevíráš spokojenému žití a skrze tvé dary ti tady a teď přichází odměna. Vděčnost a vědomé bytí v přítomném okamžiku je to čisté „tady a teď.“

Dvojkombinace 6-9

Význam negativní: Okamžitě pochop, kde je potřeba udělat změnu! To, co do tvého života nepatří, okamžitě propusť a tím změň svůj směr. Teď víc než kdy jindy je potřeba začít vědomě propouštět strach a obavy z přicházející změny. Přestaň se bránit změně, neboť vede k novému životu v lásce. Až pochopíš, čeká tě hojnost!

Význam pozitivní: Změna, která probíhá, ukončuje ve tvém životě vše, co není v souladu s novým láskyplným životem a harmonií. Nelituj ničeho, co tady a teď z tvého života odchází. Je to nutná součást celého procesu. Vede k tomu nejkrásnějšímu životu, jaký jsi jen můžeš přát. Jakmile odejde vše staré, otevře se cesta pro nové podněty a nové možnosti dalšího vývoje a posunu.

 

Autor: Tina Energy a Michael K

Zdroj: www.skyenergytv.cz

Nabízíme nejaktuálnější informace o přicházejících energiích, které nikde jinde nenajdete! Poskytujeme užitečné rady a návody, jak projít transformací. U nás najdete nejaktuálnější videa, články i krátké aktuální zprávy. Jsme s Vámi každou vteřinu a ve všech dimenzích.